Laimi Leidenius -palkinto monipuoliselle silmäterveyden edistäjälle Anja Tuuloselle

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin seitsemäs Laimi Leideniuksen tunnustuspalkinto on myönnetty silmätautiopin professori Anja Tuuloselle, jonka työuraa kliinikkona, tutkijana, opettajana ja johtajana on leimannut yhteistyö ja innovatiivisten ratkaisujen etsintä. Kansainvälisesti arvostettu, monialainen Tuulonen on paneutunut tutkimaan erityisesti silmäterveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta.

Laimi Leideniuksen tunnustuspalkinto jaetaan tänä vuonna koronatilanteen takia virtuaalisesti järjestettävässä Tien tasoittajia ennen ja nyt – tapahtumassa Naisten päivänä 8.3.2021. Palkinto on arvoltaan 15 000 euroa.

Professori Anja Tuulonen tunnetaan erikoisalastaan innostuneena silmälääkärinä, joka kouluttaa johtamista ja kustannustietoisuutta myös eri erikoisalojen osaajille ja toimii näin innostavana esimerkkinä nuorille lääkäreille.

– Anja Tuulonen on ennakkoluulottomana ja yhteistyökykyisenä edelläkävijänä

erinomainen valinta tieteellisen seuran Laimi Leidenius -palkinnon saajaksi. Taitavana verkostoitujana hän on muun muassa kansainvälisessä toiminnassaan vienyt eteenpäin nuorten tutkijoiden asiaa. Hänet kutsuttiin johtamaan Tays Silmäkeskusta, jossa hän uudisti toimintaprosessit ja samalla sai täytettyä sekä erikoislääkäreiden että erikoistuvien lääkäreiden tehtävät, perustelee valitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, Duodecim-seuran puheenjohtaja Minna Kaila.

Työ itsessään on palkinto

Laimi Leidenius -palkintoperusteissa korostetaan rohkeaa edelläkävijyyttä. Viimeisimpänä esimerkkinä tästä on Anja Tuulosen johtama viiden yliopiston silmäklinikoiden yhteishanke, joka pyrkii hoitojen vaikuttavuuden vertailun ja hoitoprosessien optimoinnin avulla ehkäisemään näkökyvyn pysyvää menettämistä väestössä.

– Suomen silmäylilääkäreiden yhteistyöllä on pitkät perinteet. Muun muassa vuonna 2004 laadimme ensimmäisenä erikoisalana hoitoonpääsyn kriteerit, vuotta ennen kuin asetus astui voimaan. Niiden päivityksen yhteydessä vuonna 2019 julkaisimme ensimmäisenä erikoisalana priorisointiperiaatteet. Palveluvalikoimaneuvosto puolestaan julkaisi ensimmäisen suosituksensa vuonna 2015 silmän ikärappeumalääkkeestä. Yhdessä olemme aina vahvempia kuin yksin, Anja Tuulonen sanoo.

Hän haluaa erityisesti tukea nuoria lääkäreitä onnistumaan työssään. Jo Oulussa syntyi aikoinaan juniori-oftamologien tiimi, ja Euroopan Glaukoomayhdistyksessä Tuulonen perusti presidenttikaudellaan nuorten tutkijoiden 5-vuotisen Next Generation Partnership -koulutusohjelman.

Pidän erittäin tärkeänä varmentaa ja valmentaa uusia lääkärisukupolvia ottamaan vastuuta ja kehittymään edeltäjiään paremmiksi. Kaikki työt – tutkijan, opettajan, kliinikon ja johtajan – ovat oleellisia terveydenhuollon ja sen kehittämisen kannalta. Ilman omaa syvällistä kokemusta eri tehtävistä olisi vaikea hahmottaa kokonaisuutta ja johtaa toimintaa, Anja Tuulonen toteaa.

Hän on Glaukooman Käypä hoito -suositustyöryhmän pitkäaikaisena puheenjohtajana ja silmänpohjan kostean ikärappeuman asiantuntijana ollut vaikuttamassa siihen, että suositukset ovat myös englanniksi.

Innostuneisuus on Tuulosen suurimpia motivaattoreita. Hän aloitti tutkijana uransa silmän takaosan kahdesta millimetristä ja on sen jälkeen siirtynyt silmästä aina isompiin kokonaisuuksiin johtamistyössään. Kannustimena toimii filosofi Maija-Riitta Ollilan ajatus siitä, että johtajan tehtävä on ylittää mahdottomuuksia.

Anja Tuulonen

Anja Tuulonen (s. 1955) valmistui Oulun yliopistosta lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1980 ja väitteli vuonna 1985. Hän johti OYS:n silmäklinikkaa ja Tays Silmäkeskusta yhteensä 25 vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä vuonna 2019. Kansainvälisesti hän on rikkonut useita lasikattoja ensimmäisenä naisedustajana mm. kansainvälisten glaukoomaseurojen hallituksissa 2008, naispresidenttinä 2016–17 ja naiskunniajäsenenä 2020.

Laimi Leidenius -palkinto

Duodecim-seura jakaa Pohjoismaiden ensimmäisen lääketieteen naisprofessorin Laimi Leideniuksen mukaan nimetyn tunnustuspalkinnon joka toinen vuosi. Tunnustuspalkinto voidaan myöntää yhdelle tai useammalle seuran jäsenelle, joka on rohkeana edelläkävijänä edistänyt seuran tavoitteita, lisännyt työllään yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä tasoittanut tietä seuraajille.

Palkinnon arvo on 15 000 euroa. Laimi Leideniuksen tunnustuspalkinto myönnetään nyt seitsemättä kertaa. Aikaisemmin sen ovat saaneet Tytti Solantaus, Lääkärien sosiaalinen vastuu -järjestö, Tuula Arvonen, Tiina Saarto ja Kaija Holli, Pekka Mustonen ja Markku Kallio sekä Riitta Jouppila.

Lisätietoja:

Ylilääkäri, professori Anja Tuulonen, Tays Silmäkeskus, anja.tuulonen@pshp.fi, p. 040 7796 278

Hallituksen puheenjohtaja, professori Minna Kaila, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim minna.kaila@duodecim.fi, p. 050 5232 021

Viestintäpäällikkö Outi Romero, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim,

outi.romero@duodecim.fi, p. 040 7456 134