Mielenterveyden edistäminen kouluterveydenhuollossa -koulutuskokonaisuus nyt Oppiportissa

Noin puolet aikuisiän mielenterveyshäiriöistä alkaa jo kouluiässä. Kouluterveydenhoitajat kohtaavat terveystarkastuksissa vuosittain koko ikäluokan ja ovat avainasemassa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä. Oppiportin uudessa kolmen verkkokurssin koulutuskokonaisuudessa perehdytään mielenterveyden edistämiseen kouluterveydenhuollossa.

Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy kouluterveydenhuollossa -kurssilla käydään läpi mielenterveysongelmien riskitekijät ja mielenterveyttä suojaavat tekijät. Kurssilla opit hyödyntämään ennaltaehkäisevää psykoedukaatiota ja muita konkreettisia keinoja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn.

Mielenterveysongelmien kohtaaminen kouluterveydenhuollossa -kurssilla käsitellään yleisimpiä mielenterveysongelmia ja niiden kohtaamista ja tunnistamista kouluterveydenhuollossa. Kurssilla opit tuntemaan erilaisia arvioinnissa hyödynnettäviä kyselylomakkeita. Lisäksi opit antamaan psykoedukaatiota ja käyttämään muita oireita lievittäviä menetelmiä.

Masennus, ahdistuneisuus ja itsetuhoisuus kouluterveydenhuollossa -kurssilla käsitellään masennuksen, ahdistuksen ja itsetuhoisuuden tunnistamista, oireiden arviointia ja niiden lievittämistä. Lisäksi käsitellään jatkohoidon järjestämistä.

Verkkokurssit on suunnattu kouluterveydenhoitajille, mutta soveltuvat myös muille ammattiryhmille. Verkkokurssien sisältö painottuu yläkouluikäisiin oppilaisiin.

Kurssien asiantuntijoina ovat toimineet Th, TtT, dosentti Tuovi Hakulinen, Th, TtT Tiina Mäenpää, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja dosentti Anna Sofia Sarvasmaa ja Th, TtM Tiina Putkuri.

Lisätietoja: oppiportti@duodecim.fi

Siirry koulutuskokonaisuuteen>


Varmista työnantajaltasi tai oppilaitokseltasi käyttöoikeus Oppiportti-palveluun. Kysy lisää oppiportti(a)duodecim.fi.