Potilaalle lääketietoa lääketietokannasta

Duodecim lääketietokanta tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitetun lääketiedon lisäksi myös lääketietoa potilaalle.

Potilaan lääkeopas

Potilaan lääkeoppaassa kuvataan kunkin lääkeaineen kohdalla potilaan kannalta oleelliset tiedot mm. tavallisista käyttöaiheista, annoksista, antotavoista, haitta- ja yhteisvaikutuksista, vasta-aiheista ja lääkkeen vaikutustavasta. Erityinen huomio on kiinnitetty siihen, että potilas ymmärtää, miksi hän käyttää kyseistä lääkettä. Tämä tieto on kohdassa Miksi käytät tätä lääkettä. Myös lääkkeen säännöllisen käytön lopettamisesta on oma otsikko silloin, kun se on aiheellinen tieto kyseisen lääkeaineen kohdalla (esimerkiksi bentsodiatsepiinit).

Tekstejä on tällä hetkellä yli 500 vaikuttavasta aineesta ja ne on laatinut farmakologian emeritusprofessori Ilari Paakkari ja LKT Pirkko Paakkari lääketietokantojen toimituksen kera. Tekstit on integroitu myös Maisa-portaaliin.

Potilasohjeet

Tässä osiossa on lääkeyritysten lisäämiä potilasohjeita ja muita potilaan lääkehoitoa tukevia materiaaleja. Ne voivat olla tulostettavia pdf:iä tai videoita.

Hinta potilaalle

Lääkevalmisteen avaussivulla on linkki Suomen Apteekkariliiton lääkekorvauslaskuriin. Alasvetovalikosta valitaan potilaan Kela-korvaustieto (esim. Kela-kortissa on korvausoikeuden numero 206). Laskuri ilmoittaa lääkkeen hinnan korvattuna potilaalle, sisältäen reseptikohtaisen toimitusmaksun. Hinnassa on huomioitava vielä vuosittainen 50 euron alkuomavastuu.

Siirry Duodecim lääketietokantaan >


Terveysportti-palvelu on maksullinen. Kysy lisätietoja organisaatiokäyttöön terveysportti(at)duodecim.fi.