Duodecim-lehden vuoden ensimmäinen numero on julkaistu – tutustu sisältöön!

Aikakauskirja Duodecimin numeron 1/2021 useat artikkelit käsittelevät harvinaisempia sairauksia. Opiskelija, tutustu ainakin mielenkiintoisiin Näin tutkin -artikkeleihin!

Vuoden ensimmäisessä numerossa Aikakauskirjan toimitus suosittelee erityisesti lääketieteen opiskelijoille EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnistä kertovaa Näin tutkin -artikkelia. Tavallisimmat EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnin aiheet ovat olleet rytmihäiriötuntemusten selvittely ja etiologialtaan epäselvä synkopee, mutta rekisteröintilaitteiden sekä muun kardiologisen diagnostiikan ja hoidon kehitys on laajentanut ja muovannut tutkimusaiheita.

Toisen Näin tutkin -artikkelin luettuaan tietää lisäksi, milloin rytmihäiriöpotilaan tutkimisessa tarvitaan rytmivalvuria. Yhdessä neljästä pääkirjoituksesta pohdinnan aiheena on puolestaan tasapainoilu verenpaineen hoidon ja usein ikääntymiseen liittyvän ortostaattisen hypotension välillä.

Syvenny harvinaisempiin sairauksiin

Useampi artikkeli käsittelee harvinaisempia sairauksia. Näitä ovat muun muassa suolen vajaatoiminta, lapsuuden mitokondriotaudit ja aikuisten aplastinen anemia. Onkologisiin aiheisiin kuuluvat siklibien käytöstä levinneessä rintasyövässä kertova pääkirjoitus ja eturauhasten kohdennettuja koepaloja käsittelevä katsaus.

Magneettikuvien tulkintaan voi saada apua välilevyrappeumaan liittyvien nikaman luuydinmuutoksista eli Modic-muutoksista kertovasta artikkelista. Kuukauden kuvana esitellään kuvantamislöydöksenä motoristin nivusen merkillinen lisäluu.

Näin hoidan -artikkelissa kerrotaan traumaattisesta synnytyksestä toipumisesta. Suurimmalle osalle naisista synnytys on positiivinen kokemus, mutta osalle kehittyy traumaperäinen stressihäiriö synnytyksen jälkeen, vaikka synnytys olisi lääketieteellisesti ongelmaton. Siksi synnytyskokemusta on tärkeää seuloa systemaattisesti. Hoidolla voidaan vaikuttaa synnyttäjän ja koko perheen hyvinvointiin.

Karttuva ja kaikille avoin COVID-19-kokoelma

Yhdessä pääkirjoituksista kuvataan, kuinka huimaa tehohoidon kehitys on ollut, ja COVID-19 on entisestään kiihdyttänyt vauhtia. COVID-19-infektioon liittyvästä lasten hyperinflammatorisesta oireyhtymästä kertova katsaus on julkaistu verkossa jo 5.11.2020. Aikakauskirjan COVID-19-kokoelma on karttuva ja kaikille avoin.

Numeron sisältöön voit totuttuun tapaan tutustua näppärästi kuuntelemalla Duokkari-podcastin. Myös Vinkistä vihiä -tapaukset on saatavilla podcasteina. Tällä kertaa pohditaan, miksi potilaalla on rytmikäs hikka.

Kannattaa myös osallistua Lääkäriseuran 140-vuotisjuhlakilpailuun kirjoittamalla kolumni! Tutustu ohjeisiin, löydät ne myös painetusta lehdestä.

Numeron Toimitukselta-tekstin on laatinut Pekka Lahdenne, joka samalla lopettaa pitkän uransa Aikakauskirjan pediatrian vastuutoimittajana. Vuoden alussa Pekan seuraajana on aloittanut Otto Helve.