Ajantasainen Mikrobiologia-kirjan 4. uudistettu painos on ilmestynyt!

Mikrobiologia-kirjan 4. uudistettu painos on ajantasaistettu Suomen oloihin sopivaksi oppi- ja käsikirjaksi. Mikrobiologisen diagnostiikan viimeaikainen kehitys ja uusien menetelmien käyttöönotto kliinisessä toiminnassa tekevät kirjasta entistäkin ajankohtaisemman. Myös kirjan luettavuuteen on panostettu ja kuvat on piirretty uudestaan. 

Mikrobiologia käsittelee kattavasti:

  • eri bakteereita ja niiden aiheuttamia tauteja
  • bakteerien rakennetta, toimintaa, genetiikkaa ja luokittelua
  • sieniä ja parasiitteja tauteineen
  • laajasti viruksia, niiden yleisiä ominaisuuksia, rakennetta ja virusten aiheuttamia tauteja.

Huomion saavat mikrobien patogeneesi, virusten osuus syöpätautien syntyyn, geenihoito sekä molekyylivirologian muut sovellukset. Myös prioneista ja prionitaudeista on oma lukunsa.

Mikrobiologia on ensimmäinen osa kolmiosaisesta teoksesta Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet. Tutustu kirjaan verkkokaupassamme ja katso myös kirjan näyteartikkeli ja sisällysluettelo.

Kirjant toimituskunnassa ovat mukana alan parhaat asiantuntijat:

Terho Heikkinen on lastentautiopin professori Turun yliopistossa. LL 1984, LT 1994, lastentautien erikoislääkäri 1995, lasten infektiosairauksien erikoislääkäri 2000, kokeellisen infektiotautiopin dosentti 2001.

Asko Järvinen toimii ylilääkärinä HUS infektiosairauksien klinikalla. LL 1986, LKT 1991, sisätautiopin dosentti 2003, professori 2019, sisätautien erikoislääkäri 1996, kliinisen farmakologian erikoislääkäri 1996, infektiosairauksien erikoislääkäri 1999.

Seppo Meri on immunologian professori Helsingin yliopistossa ja ylilääkäri HUSLAB:ssa, HUS/HYKS. LL 1984, LT 1987, DTMH 1989 (University of London), kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri 1996.

Olli Vapalahti on zoonoosivirologian professori Helsingin yliopistossa ja ylilääkäri HUSLAB:ssa. LL 1991, LT 1996, virologian dosentti 2000, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri 2005.

Jaana Vuopio on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori ja ma. bakteriologian professori Turun yliopistossa ja ma. ylilääkäri Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. LL 1984, LKT 1987, lääketieteellisen mikrobiologian dosentti 1996, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri 2004.