Terveysportti 20 vuotta – mistä kaikki alkoi?

Terveysportti mullisti tiedonhaun ilmestyessään. Käytännön työn tueksi tarvittava lääketieteellinen tieto löytyi yhdestä paikasta ja tietoa voitiin päivittää jatkuvasti. Terveysportin syntyyn tarvittiin visio ja uskoa verkossa toimivaan julkaisemiseen jo internetin alkutaipaleella.

Internet ja matkapuhelimet alkoivat yleistyä Suomessa kovaa vauhtia vuosituhannen vaihteessa. Samoihin aikoihin, syksyllä vuonna 1999, kaksi lääkäriä, Kustannus Oy Duodecimin toimitusjohtaja Pekka Mustonen sekä LT, dosentti, MBA Markku Kallio, viettivät iltaa ja pohtivat, miten helpottaa lääkäreiden päivittäistä vastaanottotyötä. Kallio kertoo, että Terveysportin perusrunko ideoitiin koostuvaksi Lääkärin käsikirjasta, Lääketietokannasta, ICD-10-sovelluksesta sekä Uutispalvelu Duodecimin uutisista.

Vaikka idea oli hyvä, sille tarvittiin rahoitus. Ratkaiseva henkilö Terveysportin synnyssä oli Lääkäriseura Duodecimin hallituksen silloinen puheenjohtaja Leena Niinistö.

– Hän ymmärsi välittömästi sähköisen tietojärjestelmän edut käytännön kliinikoille, toteaa Mustonen.

Asia eteni Duodecimin hallituksessa, rahoitus myönnettiin ja ensimmäiset koodaustyöt aloitettiin välittömästi.

Terveysporttia käytetään poikkeuksellisen paljon ja sillä on ollut merkittävä rooli Suomen kansallisen digitaalisen terveydenhuollon infrastruktuurin kehittämisessä. Kallio kertookin, että edelleen eurooppalaiset kollegat ovat hämmästyneitä siitä, että Suomessa lääkärit voivat tarkistaa hoitoon liittyviä yksityiskohtia vastaanotolla potilaan läsnä ollessa.

Tarve ajantasaiselle tiedolle tulee potilaiden hoidossa säilymään aina. Terveysportin kehitystä jatketaan edelleen, vaikka keskeisten peruspalveluiden tarve ei ole juuri alkuvuosilta muuttunut. Käytetyimmät sovellukset ovat edelleen samat kuin 20 vuotta sitten, vaikkakin ne ovat laajentuneet ja nimet ovat muuttuneet. Uusimpia tärkeitä sovelluksia aiempien lisäksi ovat muun muassa Lääkkeiden interaktiot ja haitat sekä Lääkkeiden käyttö munuaisten vajaatoiminnan ja raskauden sekä imetyksen aikana.