Duodecimilta merkittävä lääketieteen tunnustuspalkinto haavanhoidon kehittäjälle Annikki Vaalastille

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on myöntänyt maamme arvostetuimpiin lääketieteellisiin tunnustuksiin kuuluvan Konrad ReijoWaaran palkinnon dosentti Annikki Vaalastille. Moniammatillisuutta korostava Vaalasti on työllään olennaisesti vaikuttanut haavanhoidon nykyosaamiseen ja sen merkityksen ymmärtämiseen Suomessa.   

Konrad ReijoWaaran palkinto jaettiin Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 139. vuosipäivän symposiumissa 20.11.2020.

Annikki Vaalasti tunnetaan haavanhoidon uranuurtajana Suomessa.  Hän on ollut mukana laatimassa haavanhoitoon liittyviä Käypä hoito -suosituksia sekä suunnittelemassa ja perustamassa Tampereen yliopistosairaalan haavakeskusta. Kliinisen työnsä ohessa hän on jatkanut tutkimusta ihosairauksista ja erityisesti alaraajaan kohdistuvista ongelmista, kuten laskimoperäisistä haavoista, vaskuliittihaavoista ja diabetekseen liittyvistä haavoista. Hän on ollut tiiviisti mukana alan kehityksessä ja osaltaan vaikuttanut siihen, että haavanhoidon merkitys ymmärretään aiempaa paremmin.

Oman erikoisalansa Vaalasti löysi, kun hän lääkäriksi valmistumisen jälkeen kiinnostui tutkijan työstä ja jäi yliopistolle opettamaan ja tekemään tutkimusta.

– Sain esimiehekseni ihotauteihin erikoistuneen apulaisprofessorin ja aloimme tehdä tutkimusta ihon hermotuksesta. Hän kannusti erikoistumaan ihotautilääkäriksi. Siitä se lähti enkä ole koskaan valintaani katunut, Vaalasti muistelee.


Tiimityön vaalija

Vaalasti nauttii arvostusta myös oman erikoisalansa ulkopuolella ja häntä pidetään yhteistyökykyisenä ja auttamishaluisena ammattilaisena sekä suosittuna luennoitsijana. Yhteishengen luominen on Vaalastille tärkeä työn osa-alue.

– Ihopotilaan hoito vaatii monen eri ammattiryhmän osaamista ja usein myös monen eri erikoisalan osaamista. Ilman yhteistyötä tämä ei onnistu. Uskon, että se heijastuu myös potilaan kokemukseen saamastaan hoidosta, Vaalasti toteaa.

Tampereen yliopistosairaalan haavakeskus on Vaalastin uran merkittävimpiä saavutuksia. Haavakeskus on moniammatillinen toiminnallinen yksikkö, jossa sekä poliklinikalla että vuodeosastolla monen eri erikoisalan lääkärit, hoitajat ja erityistyöntekijät kerääntyvät potilaan luokse suunnittelemaan tutkimuksia ja hoitoa. Tämä nopeuttaa ja parantaa hoidon toteutusta sekä vähentää potilaalle hoidosta aiheutuvaa riesaa.

Konrad ReijoWaaran palkinto myönnetään henkilölle, joka on potilaiden ja kollegoiden arvostama ja jonka työtä leimaavat korkea ammattiaito, auttamisenhalu, rehellisyys ja ystävällisyys.

– Palkinto on suuri luottamuksen osoitus kollegoilta itseäni ja työtäni kohtaan. Koen sen myös arvostuksena ihotautien erikoisalaa kohtaan.

Konrad ReijoWaaran palkinto jaetaan vuosittain seuran vuosipäivänä marraskuussa ensisijaisesti ansiokkaasta käytännön lääkärin työstä henkilölle, joka voi olla toisaalta ahkera, uhrautuva ja taitava kenttätyössä toimiva lääkäri tai toisaalta valtakunnallistakin arvostusta saanut, hallinnolliseen ja tutkimustyöhön osallistunut käytännön lääkäri. Palkinnon saajalta ei edellytetä akateemisia opinnäytteitä eikä tieteellistä työskentelyä, mutta on suotavaa, että henkilö on alallaan uusien ideoiden tai menetelmien kehittäjä tai soveltaja.