Duodecim STAR®-terveystarkastus ja -valmennukset uudistuivat – digitaaliset palvelut käytettävissä paikasta ja ajasta riippumatta

Koronaviruspandemian aikana digitaalisten palveluiden merkitys ja tarve ovat kasvaneet huimaa vauhtia terveydenhuollossa Suomessa ja maailmalla. Samoihin aikoihin keväällä 2020 Duodecimin Terveystarkastus ja -valmennus eli Duodecim STAR® -palvelu on uudistunut näkyvällä tavalla laajan kehitystyön myötä. STAR on entuudestaan monille tuttu palvelu, ja se onkin jo kahden miljoonan suomalaisen käytettävissä kotikunnan tai työnantajan hankkimana ympäri maata.

Palvelu on luokiteltu lääkintälaitteeksi, ja sen käyttöliittymä sekä tekninen sovellusympäristö on uudistettu jatkuvan sisältöpäivitystyön ohessa. Uudistuksessa on huomioitu lääkintälaitevaatimusten lisäksi loppukäyttäjiltä ja asiakasorganisaatioilta koottu palaute. Merkittävimpänä uutena ominaisuutena STAR:iin on lisätty terveydenhuollon ammattilaisten työtä tukeva STAR Pro -osio, joka sisältää havainnollisen koontinäkymän tehtyihin terveystarkastuksiin sekä monipuolisen raportointi- ja tilastonäkymän.

Uudistunut STAR on saanut kiitoksia sujuvasta käyttöönotosta ja selkeästä käytettävyydestään sekä uudistuneesta modernista ulkoasusta. Koko Suomen opetellessa hoitamaan valtaosan asioinnistaan verkossa on oivallinen hetki madaltaa kynnystä sähköisten terveyspalvelujen hyödyntämiseen ja samalla tehostaa rajallisten resurssien käyttöä.

STAR terveiden elintapojen ja henkisen hyvinvoinnin tukena

STAR:n terveystarkastuksessa on yhteensä noin 40 henkilön ominaisuuksiin, elämänasenteeseen ja elintapoihin liittyvää kysymystä, joihin liittyvien tekijöiden on todettu vaikuttavan muun muassa elinikään. Henkinen ja fyysinen hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Esimerkiksi stressin hyvä hallinta ja luottamus tulevaisuuteen auttavat myös omaksumaan terveyden kannalta edullisia elintapoja.

Sähköisessä muodossa oleva terveystarkastus voidaan täyttää mistä ja milloin vaan, ja tämä onkin ollut nyt erityisen kätevää poikkeuksellisena aikana. Palvelu toimii tietokoneella ja mobiililaitteilla, ja saavutettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota saavutettavuusvaatimusten mukaisesti.

Käyttäjä saa vastaustensa perusteella laajan terveystarkastusraportin, joka kertoo muun muassa THL:ssa laadittuun elinikäalgoritmiin perustuvan eliniän ennusteen. Eliniän ennuste esitetään raportissa nykytilanteen eli käyttäjien antamien vastausten perusteella. Tämän lisäksi vertailua varten näytetään terveyden kannalta mahdollisimman suotuisilla elintavoilla laskettu optimaalinen ennuste, mikä havainnollistaa vastaajalle elintapavalintojen vaikutuksia. Suomalaisiin väestötutkimuksiin perustuvan eliniän ennusteen lisäksi käyttäjä saa arvion riskistään sairastua sepelvaltimotautiin, aivohalvaukseen, diabetekseen ja muistihäiriöön sekä sanallisen palautteen elintavoistaan, henkisestä hyvinvoinnistaan ja mittaustuloksistaan.

Elintapamuutosten toteuttamisen tueksi palvelu tarjoaa vastausten perusteella kohdennettuja verkkovalmennusohjelmia muun muassa painonhallinnan, ravitsemuksen, unen, liikunnan ja henkisen hyvinvoinnin alueelta. Viikoittain sähköpostitse saapuvien kannustavien verkkovalmennusviestien kautta käyttäjä saa tukea ja vinkkejä fyysisen ja henkisen hyvinvointinsa ylläpitoon ja parantamiseen. Ne soveltuvat koko aikuisväestölle ja ovat käyttäjille maksuttomia. Verkkovalmennusten avulla voidaan terveydenhuollon arjessa mm. tukea ryhmäohjausta ja täydentää vastaanottokäyntejä.

Uusi ammattilaisen STAR Pro -osio helpottaa terveystarkastusprosessia ja auttaa kohdentamaan terveydenhuollon voimavaroja

STAR:n terveystarkastus ja -valmennukset tuottavat organisaatioille suurimman hyödyn, kun ne ovat aktiivisessa käytössä osana hoitoprosessia. Terveydenhuollon ammattilaisia varten luotu uusi STAR Pro -osio tuo kaivatun lisän prosessin hallintaan ja seurantaan. STAR Pro sopii mainiosti työkaluksi moniammatilliseen tiimityöhön, jossa tiimien asiakkaat koostuvat esimerkiksi kunnallisessa terveydenhuollossa moni- ja pitkäaikaissairaista potilaista tai työterveyshuollossa organisaation eri työyksikköjen työntekijöistä.

STAR Pro:n uusi koontinäkymä havainnollistaa hoitotiimin jäsenille tehtyjen terveystarkastusten tulokset. Koontinäytöltä ammattilaisen on mahdollista nopeasti tunnistaa ne henkilöt, jotka ovat suurimmassa sairastumisriskissä samoin kuin ne henkilöt, jotka voisivat eniten hyötyä elintapaohjauksesta tai henkisen hyvinvoinnin tarkemmasta kartoituksesta.

Elintapaohjauksesta tai hoidosta vastaavalla terveydenhuollon ammattilaisella on nyt myös mahdollisuus tarkastella STAR Pro-osion kautta ammattilaiselle lähetettyjä terveystarkastusraportteja samalla tavalla kuin käyttäjä itse näkee ne tarkastuksen tehtyään. Täten käyttäjän ei tarvitse erikseen tulostaa tai toimittaa terveystarkastustietojaan ammattilaisen nähtäväksi – suostumus tietojen lähettämiseen riittää. Käyttäjäpalautteen mukaan terveystarkastusraportti tukee vahvasti ammattilaisen antamaa ohjausta ja ammattilainen voi helpommin ottaa puheeksi raportissa esiin nousevia asioita.

STAR Pro:n seuranta- ja tilastonäkymät kokoavat kätevästi yhteen tiedot palvelun käytöstä sekä näyttävät tilastoja tehtyjen tarkastuksien vastausjakaumista ja sairastumisriskeistä. STAR Pro -osiossa on panostettu käyttöliittymän helppoon käytettävyyteen ja selkeään yhtenäiseen visuaaliseen ilmeeseen kuten koko uudistetussa STAR:ssa.

Työhyvinvoinnin kartoittamiseksi on kehitetty asiakasorganisaatioiden toiveiden perusteella uusi työhyvinvointikysely, jonka tuloksia ammattilaiset voivat myös tarkastella STAR Pro -näkymän kautta. Kyselyn lisäksi työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseksi on julkaistu ensimmäiset työhyvinvointivalmennukset.

Modernit työkalut apuna terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

Duodecim STAR® -palvelu uusine ominaisuuksineen tukee ammattilaisten työtä kiireisenä korona-aikana ja sen jälkeenkin. Uudistuneen palvelun vaikuttavuuden ja käytettävyyden arvioimiseksi Tampereen yliopistossa on syksyllä 2020 käynnistymässä tutkimus, jossa tutkitaan STAR:n käyttöä pitkäaikaistyöttömien henkilöiden terveystarkastuksissa. Tutkimus toteutetaan kolmessa kaupungissa. STAR tarjoaa käyttäjille nykyaikaisen ja kannustavan ympäristön seurata omaa terveydentilaansa ja hyvinvointiaan sekä keinoja niiden edistämiseen itsenäisesti ja ammattilaisten ohjaamana.

Tustustu Duodecimin Omahoitopalveluihin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *