Muistisairaan hoito -kirja sai Vuoden muistiteko -tunnustuksen

Muistisairaan hoito -kirjan toimittajat Merja Hallikainen, Annikka Immonen, Riitta Mönkäre ja Pirkko Pihlakari ovat saaneet Vuoden muistiteko -tunnustuspalkinnon. Suomen muistiasiantuntijat ry:n (SUMU) tunnustuspalkinto julkistettiin 2.10. valtakunnallisessa muistifoorumissa, jonka teemana tänä vuonna on aivoterveyden edistäminen.

Duodecimin kustantamassa Muistisairaan hoito -kirjassa korostetaan, että hoidon perustana on muistisairaan elämänarvojen, elämäntavan ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen.

Hyvän hoidon kriteerejä on monia. Muistisairaan hoito -teoksen kirjoittajien mukaan hyvä hoito edellyttää muistisairauksiin liittyvää vahvaa erityisosaamista ja hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillista tietotaitoa. Koska muistisairaudet yleistyvät, tarvitaan yhä enemmän myös verkostoitumista ja kokonaisvaltaisen hoidon arviointia, suunnittelua ja toteutusta.

Kirjassa kuvataan esimerkein muun muassa sitä, miten toimia aggressiivisesti käyttäytyvän tai eksyksissä olevan muistisairaan kanssa. Kirjassa huomioidaan myös hoidon järjestämistä ja toteuttamista palvelutarpeen arvioimisen, hoidon laadun sekä erilaisten hoitotilanteiden näkökulmasta.

Kirja on laadittu oppi- ja käsikirjaksi lääkäreille, muille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä opiskelijoille. Kirja on hyödyllinen muistisairaiden hoidon järjestämisestä vastaaville ja päättäville sekä hoitopaikkojen toimintaa arvioiville. Teos soveltuu myös läheisille ja eri yhteyksissä muistisairaita kohtaaville.

Kirjan ovat toimittaneet neurologian erikoislääkäri Merja Hallikainen, erikoissairaanhoitaja Annikka Immonen, erikoissairaanhoitaja ja työnohjaaja Riitta Mönkäre sekä sairaanhoitaja-kätilö, seksuaalineuvoja Pirkko Pihlakari.

Kustannus Oy Duodecim
1. painos 2019.