Haemme lääkäritoimittajaa Lääkärin tietokantojen ja Terveyskirjaston toimitukseen

Lääkäri, oletko sinä uusi tiimimme vahvistus, joka ajattelee yleislääkärilähtöisesti, arvioi lääketieteellistä tutkimusta kriittisesti ja kirjoittaa sujuvasti?

Lääkärin tietokannat on arvostettu ja ajantasainen terveydenhuollon ammattilaisten tietolähde Lääkärin tietokantojen ydin on Lääkärin käsikirja, jonka artikkelit tiivistävät avohoidossa ja sairaaloiden poliklinikoiden käytännön työssä tarvittavan tiedon selkeiksi toimintaohjeiksi. Lääkärin tietokantoja julkaistaan Terveysportissa, joka on terveydenhuollon ammattilaisten päivittäinen tiedonhallintatyökalu koko maamme terveydenhuollossa.

Duodecimin Terveyskirjasto on kansalaisille suunnattu avoin verkkopalvelu, joka tarjoaa perustietoa sairauksien hoidosta ja terveyden ylläpitämisestä. Terveyskirjaston keskeisintä osaa, Lääkärikirja Duodecimia toimitetaan tiiviissä yhteistyössä Lääkärin tietokantojen kanssa.

Haemme nyt moniammatillisen tiimimme vahvistukseksi lääkäritoimittajaa niin Lääkärin tietokantojen kuin Lääkärikirja Duodecimin sisältöjen toimitustyöhön.

Lääkäritoimittajan työssä olennaista on uuden tutkimustiedon seuranta, arviointi ja tiivistäminen sekä Lääkärin käsikirjan ja Lääkärikirja Duodecimin artikkelien toimittaminen yhteistyössä eri alojen erikoislääkärien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Lääkäritoimittajan henkilökohtaisia vastuualueita voidaan sovittaa yhteen hänen erikoisosaamisensa kanssa.

Toivomme hakijalta

  • kokemusta yleislääkärin työstä ja yleislääkärilähtöistä ajatustapaa
  • kykyä lääketieteellisen tutkimustiedon kriittiseen arviointiin ja synteesiin eri erikoisaloilta
  • kokemusta kirjoitustyöstä ja kykyä tuottaa sujuvaa tekstiä
  • aloitteellisuutta ja sujuvaa tiimityöskentelyä.

Tarjoamme kiinnostavaa ja haasteellista työtä näköalapaikalla palvelemassa suomalaisen terveydenhuollon tietotarpeita tuotteilla, joilla on myös kansainvälistä kysyntää.

Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan. Erilaiset joustavat työaikajärjestelyt, kuten osa-aikatyö ja osittainen etätyö, ovat yksilöllisesti neuvoteltavissa. Tehtävässä tarvittavaa lisäkoulutusta järjestetään tarpeen mukaan.

Lisätietoja antaa ja hakemukset vastaanottaa päätoimittaja Jukkapekka Jousimaa (Lääkärin tietokannat), puh. 040 516 2283, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@duodecim.fi.

Hakemuksen palkkatoivomuksineen pyydämme toimittamaan sähköpostitse viimeistään 16.10.2020.

Terveysporttia ja Terveyskirjastoa julkaisee Kustannus Oy Duodecim, jonka omistaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.