Ensimmäiset Käypä hoito -suositukset julkaistu ruotsin kielellä

Ensimmäiset Käypä hoito -suositukset on käännetty ruotsin kielelle ja julkaistu käypähoito.fi -sivustolla. Ensimmäisinä ruotsinnoksina ilmestyvät tuoreet Nielutulehdus- ja Viisaudenhammas -suosituspäivitykset. Käypä hoito -suosituksia julkaistaan ruotsin kielellä aluksi vuonna 2020 ilmestyvistä suosituksista.

Ruotsinkielisiä Käypä hoito -suosituksia ilmestyy myöhemmin myös aiemmin julkaistuista suosituksista, joiden aihepiirin katsotaan olevan kansanterveydellisesti merkittävä eikä suositukseen ole tulossa lähiaikoina päivityksiä. Käypä hoito -suositusten käännöksistä päättää Käypä hoito -lääkäritoimitus.

– Ensimmäisinä julkaistavien ruotsinkielisten suositusten valinta perustuu suositusten tuoreuteen. Nielutulehdus- ja Viisaudenhammas -suositusten päivitykset julkaistiin kesällä. Jo nyt syksyn aikana julkaisemme lisää ruotsinkielisiä Käypä hoito -suosituksia., sanoo projektipäällikkö Sanna Räsänen.

Käypä hoito -toimittaja Tanja Laukkala painottaa, että lääketieteen ja terveydenhuollon sanasto vaatii kääntäjältä erikoisosaamista. Käypä hoito -suositusten käännöstoimistot kilpailutettiin hankintalain mukaisesti. Lääketieteelliseen sisältöön erikoistuneen kääntäjän tekemät käännökset tarkistaa lisäksi äidinkielenään ruotsia puhuva ja kunkin suosituksen aihepiirin tunteva lääketieteen asiantuntija. Näin varmistetaan, että käännetty sisältö vastaa alkuperäistä tekstiä.

Laadukkaiden, ruotsin kielelle käännettyjen Käypä hoito -suositusten tulee palvella sekä suomen- että ruotsinkielistä väestöä sekä terveydenhuollon palvelusektoria ja terveydenalan päättäjäorganisaatioita mahdollisimman monipuolisesti.

– Käypä hoito -suositusten asema suomalaisessa terveydenhuollossa on merkittävä. Olemme virallisesti kaksikielinen maa, jossa kuitenkaan kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät pysty hyödyntämään suomenkielisiä suosituksia. Ruotsinnokset ovat nyt askel tämän tilanteen kohentamiseksi. Englanninkielisille suosituksille olisi myös tarvetta, Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen toteaa.

Komulaisen mukaan toiminnan tärkeimpänä tavoitteena on kuitenkin turvata riittävä rahoitus Käypä hoito -suositusten laatimiselle suomen kielellä. Sosiaali- ja terveysministeriön STM:n rahoitus on vähentynyt noin kolmanneksella viime vuosien aikana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL myöntää valtionavustuksen hoitosuositusten laadintaan sekä niiden kääntämiseen ruotsin kielelle.

Vuonna 2020 julkaistu suomenkielisiä suosituksia ja päivityksiä

Tänä vuonna on julkaistu kaksi uutta Käypä hoito -suositusta (Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito sekä Ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti NAFLD). Lisäksi aiemmin erillisinä julkaistut lasten ja aikuisten hoitosuositukset yhdistettiin Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset) -suositukseksi ja samalla päivitettiin.

Vuoden 2020 aikana on julkaistu myös päivitetyt suositukset: Diabeteksen munuaistauti, Skitsofrenia, Epilepsiat (aikuiset), Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset ja nuoret), Traumaperäinen stressihäiriö, Depressio, Karies (hallinta) ja Kohonnut verenpaine.