Käypä hoito -suositus päivitetty – Suomalaisten verenpaineen ehkäisyssä, hoidossa ja seurannassa on parantamisen varaa

Kohonnut verenpaine aiheuttaa vuosittain Suomessa ennenaikaisia kuolemia huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi akuutti koronavirusepidemia. Kohonnut verenpaine on riskitekijä koko väestössä ikään katsomatta. Hoitotavoitteen saavuttaminen vähentää kohonneeseen verenpaineeseen liittyvää tautiriskiä. Suosituspäivitys muistuttaa myös siitä, että mekaaninen lääkereseptien uusinta ei ole hyväksyttävä käytäntö.

Aikuisikäisistä suomalaista noin kahdella miljoonalla on kohonnut verenpaine, ja vain joka viidennen verenpaine on ihanteellisella tasolla eli alle 120/80 mmHg. Noin miljoona suomalaista käyttää verenpainetta alentavia lääkkeitä, ja heistä vain noin 40 prosentilla verenpaine on hoitotavoitteessa.

– Tämä on huolestuttava tilanne, johon on terveydenhuollossa kiinnitettävä huomiota. Kohonnut verenpaine on merkittävä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä, jonka ehkäisy ja lääkkeetön hoito eivät ole meillä kohdallaan. Hoitosuositus perustuu näyttöön perustuvaan lääketieteeseen siitä, että kohonneen verenpaineen tehokas hoito voi vähentää aivohalvaus- ja sydäninfarktisairastavuutta sekä pienentää kuolemanriskiä, toteaa Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja, LKT, tutkimusprofessori, sisätautien erikoislääkäri Antti Jula.

Kohonneen verenpaineen vähimmäishoitotavoite on vastaanottomittausten perusteella < 140/90 mmHg, mutta nyt tiukennettu < 130/80 mmHg:aan henkilöillä, joiden tautiriski on suuri. Tähän ryhmään kuuluvat potilaat, joilla on jo sydän- ja verisuonisairaus, tai oireettomat henkilöt, joiden riski FINRISKI-laskurilla on yli 10 prosenttia.

Terveet elintavat ja lääkehoito

Kohonneeseen verenpaineeseen voi jokainen pyrkiä vaikuttamaan omilla elintapavalinnoillaan: vähentämällä suolan saantia, runsasta alkoholin käyttöä ja liikapainoa sekä lisäämällä fyysistä aktiivisuutta.

– Suolan natrium on ongelma teollistuneissa maissa. Suomalaisten naisten ja miesten suolansaanti ylittää keskimäärin 12–16-kertaisesti fysiologisen tarpeen. Suomessa 15-vuotiailla lapsilla systolinen painetaso ylittää 10–15 elohopeamillimetrillä tason, joka on vähäsuolaisissa kulttuureissa aikuisilla. Terveiden elintapojen tukemiseen lapsuudesta lähtien tarvitaan koko yhteiskunnan tukea, Jula muistuttaa.

Kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suosituksen päivityksessä todetaan, että hoitotavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan lääkkeettömän hoidon ja useimmiten myös eri tavoilla vaikuttavien verenpainelääkkeiden yhdistelmähoitoa.

Tutustu päivitykseen »