Tutustu muistisairaan hoidon hyviin käytäntöihin Oppiportissa

Muistisairaan hoito -teoksen perustana on muistisairaan elämänarvojen, elämäntavan ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Se auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään muistisairauksiin liittyviä käyttäytymisen muutoksia. Muistisairaan kohtaamista ja ohjaamista kuvataan käytännönläheisesti. Toimintakyvyn tukemisen perustana painottuvat päivittäisen elämän aktiivisuus ja turvallisuus.

Hoidon järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyen käsitellään palvelutarpeen arvioimista, hoidon laatua sekä erilaisia hoitotilanteita. Muita aiheita ovat muun muassa muistojen ja muistelun merkitys, muistisairaan läheisen tukeminen, oikeudellinen ennakointi sekä ravitsemus ja lääkehoito. Tapausesimerkit auttavat hahmottamaan käytännön tilanteita ja toimintatapoja.

Teoksen ovat toimittaneet LT, neurologian erikoislääkäri, FM, erikoissairaanhoitaja Annikka Immonen, FM, erikoissairaanhoitaja, työnohjaaja Riitta Mönkäre ja sairaanhoitaja-kätilö, YAMK, seksuaalineuvoja Pirkko Pihlakari.

Siirry Oppiportin teokseen >


Varmista työnantajaltasi tai oppilaitokseltasi käyttöoikeus Oppiportti-palveluun. Kysy lisää oppiportti(a)duodecim.fi.