Yleissairaalapsykiatrian teos tukee terveydenhuollon ammattilaisia työssään

Yleissairaalapsykiatria on ensimmäinen suomalainen oppi- ja käsikirja yleissairaalapsykiatrian parissa työtään tekeville ammattilaisille ja kaikille potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Teoksessa tarkastellaan psyykkisten häiriöiden merkitystä somaattisten sairauksien yhteydessä. Siinä käsitellään myös hoitomyöntyvyyttä, hoitotahtoa, hoidon eettisiä periaatteita, sairastamisen kulttuurillisia puolia ja suuronnettomuustilanteiden kriisityötä. Teos huomioi kaikenikäiset potilaat, ja erityistä huomiota on kiinnitetty potilaan iän ja kehitystason merkitykseen.

Kaikki terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat tilanteisiin, joissa tarvitaan yleissairaalapsykiatrian taitoja. Varsinaisten mielen sairauksien lisäksi tärkeä osa yleissairaalapsykiatriaa on vakavien somaattisten sairauksien aiheuttaman hädän ja ahdistuksen lieventäminen. Suunnitteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus parantanee yleissairaalapsykiatrisen avun saatavuutta sosiaalihuollossa mutta tuo samalla uusia vaatimuksia näitä palveluja antaville.

Yleissairaalapsykiatria on tarkoitettu psykiatristen erikoisalojen lääkärien lisäksi sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa työskenteleville somaattisten alojen lääkäreille. Se soveltuu myös muille terveydenhuoltoalan ammattilaisille, kuten psykologeille, sairaanhoitajille, sosiaalityöntekijöille, fysio- ja toimintaterapeuteille sekä monille sosiaalihuollon piirissä työskenteleville. Teos käy myös näiden alojen opiskelijoiden oppikirjaksi.

Yleissairaalapsykiatrian ovat toimittaneet LT, psykiatrian erikoislääkäri Tuula Pesonen, professori, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Veikko Aimo Aalberg, psykiatrian dosentti Antero Leppävuori, LT, psykiatrian erikoislääkäri Sami Räsänen ja LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Liisa Viheriälä.

Teos on ilmestynyt painettuna versiona, lisätietoa verkkokaupastamme.

Siirry Oppiportin Yleissairaalapsykiatrian teokseen >


Varmista työnantajaltasi tai oppilaitokseltasi käyttöoikeus Oppiportti-palveluun. Kysy lisää oppiportti(a)duodecim.fi.