Uutuuskirja: Häpeä voi sairastuttaa mutta sitä voidaan hoitaa

Häpeä vaikuttaa ihmisen elämässä moneen asiaan, mutta harva hakeutuu hoitoon häpeän takia. Häpeän hoito -kirjan kirjoittanut kouluttajapsykoterapeutti Katja Myllyviita sanoo, että häpeä altistaa mielenterveysongelmille, riippuvuuksille tai vihan hallinnan ongelmille, joita kuitenkin voidaan hoitaa.

Uuden Häpeän hoito -kirjan avulla lukijalle avautuvat tyypilliset häpeän aiheuttamat pakonomaiset toimintamallit. Omaa riittämättömyyttä saatetaan piilottaa esimerkiksi liialliseen työntekoon, suorittamiseen sekä hallinnan ja täydellisyyden tavoitteluun. Riittämättömyyden tunne on yksi häpeän muodoista.

Myllyviita kutsuu näitä selviytymismekanismeiksi, joiden alla voi olla pelkoa yksinjäämisestä ja hylätyksi tulemisesta. Häpeän tunne voi syntyä vertailusta muihin ihmisiin, tai kun yksilö ei koe tulevansa nähdyksi sellaisena kuin haluaisi. 

Häpeä altistaa myös masennukselle ja itsetuhoisuudelle.  Ihminen suojautuu häpeältä vihan avulla, jos hän kokee tulevansa alistetuksi, eikä usko saavansa mitään ilman vihaa. Häpeä siis altistaa monille ongelmille, ja lisäksi se vaikeuttaa hakeutumista avun piiriin.

Tutkimustietoa ja harjoituksia

Kirja on suunnattu erityisesti psykoterapeuteille ja muille ammattihenkilöille, jotka työskentelevät häpeästä ja sen välttelykeinoista kärsivien asiakkaiden parissa. Kirja sisältää tutkimustiedon lisäksi tapauskuvauksia, otteita terapiatyöskentelystä sekä harjoituksia.

Häpeän hoito -kirja on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa perustuu vahvasti tutkimustietoon. Siinä käsitellään häpeän säätelyä, häpeän funktioita lapsen kasvaessa yhteisönsä jäseneksi ja häpeän roolia moraalin kehityksessä. Toisessa osassa käsitellään häpeän hoitoa myötätunnon avulla ja tutkitaan, millaisia turvastrategioita asiakas on kehittänyt suojakseen. Kirjan kolmannessa osassa käsitellään terapeutin kokemaa häpeää ja sen vaikutusta hoidon tuloksellisuuteen.

”Alttius yleistyneeseen häpeään liittyy usein varhaisiin kokemuksiin. Kirjaa tehdessä minulle on avautunut uudella tavalla myös se, miten itsekriittisesti ja vihamielisesti masentunut puhuttelee itseään. Tulkitsemme tällaisen itsekriittisyyden kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa nykyisin selviytymisen strategiana, opittuna keinona. Sitä voidaan hoitaa myötätunnon avulla,” Myllyviita toteaa.

Häpeää voidaan Myllyviidan mukaan hoitaa opettelemalla myötätuntoisempaa suhtautumista. Yksi tapa on käsitteellistää häpeä käyttäytymisanalyysin avulla ja tutkia, millaisia turvastrategioita asiakas on kehittänyt häpeältä suojautuakseen. Kirjassa on runsaasti harjoituksia, joiden avulla voi irtautua häpeän ylläpitämistä ansoista.

Terapeutin häpeä

Teos sisältää harjoituksia terapeutille häpeän tunnistamisen ja työstämisen tueksi. Kontaktissa pysyttely ja asiakkaan aaltopituudelle virittyminen ovat Myllyviidan mukaan erityisen tärkeitä häpeäongelmista kärsiviä asiakkaita hoidettaessa. Asiakas toivoo, että terapeutti kohtaa hänet kokonaisena ihmisenä.

”Nykyisin käytetään paljon manualisoituja lyhytterapioita, jotka on kehitetty varhaisen vaiheen tarkkarajaiseen oireiluun. Riskinä saattaa olla, että potilas ei koe tulevansa kohdatuksi kokonaisena ihmisenä, mikä herättää hänessä häpeää. Ihminen, joka ohitetaan ja jota kohdellaan diagnoosina, saattaa suojata itseään vihalla. Terapeutin on hyvä osata lukea potilaan vihaisuuden funktio, jotta hän pystyy auttamaan tätä.”

Katja Myllyviita kannustaa myös terapeuttia kokeilemaan itse harjoituksia ennen kuin käyttää niitä vastaanotolla.

Tutustu kirjaan verkkokaupassamme »

Arvostelukappaleet: kirjat@duodecim.fi

Lataa tekijän kuva täältä »
Lataa kirjan kansi täältä »

Häpeän hoito
Katja Myllyviita
1. painos 2020
ISBN 978-952-360-014-0 (kirja)
ISBN 978-952-360-073-7 (e-kirja)
ISBN 978-952-360-074-4 (äänikirja)