Uudistettu teos peruselintoimintojen häiriöiden hoidosta nyt Oppiportissa

Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito -teoksessa kuvataan peruselintoimintojen häiriöiden patofysiologiaa ja tunnistamista sekä annetaan ohjeet hoidon aloittamisesta ja potilaan seurannasta. Teos on uudistunut kauttaaltaan kesäkuussa 2020.

Teoksessa käsitellään akuutisti sairastuneen potilaan hoidon järjestämistä, peruselintoimintojen fysiologiaa, häiriöiden patofysiologiaa sekä hätätilapotilaan arvioinnin ja alkuhoidon keskeisiä toimintaperiaatteita. Häiriöt ja niiden hoito kuvataan elinryhmittäin.

Keskeisimpien potilasryhmien hoitoa ja hoitopolkujen optimointia tarkastellaan erikseen. Lisäksi käsitellään akuutisti sairastuneen potilaan ja hänen läheistensä kohtaamista ja tuen järjestämistä. Teoksessa käsitellään myös päihdepotilaiden, vanhusten ja palliatiivisten potilaiden hoitoa päivystyksessä sekä akuutisti sairastuneen lääke-, neste- ja ravitsemushoitoa.

Hoidon kulkua havainnollistetaan tapausesimerkeillä. Tiivistelmät keskeisistä toimintaperiaatteista tukevat tietojen soveltamista käytännön työssä.

Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito -teos toimii kaikkien peruselintoimintojen häiriöiden hoitoa toteuttavien lääkäreiden, sairaanhoitajien ja ensihoitajien työn apuvälineenä. Teos on erityisen tarpeellinen päivystyksessä työskenteleville. Sisältö on hyödyllinen myös anestesiologiaan ja tehohoitoon, lastentauteihin, sisätauteihin, neurologiaan, kirurgiaan sekä naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuville lääkäreille. Lääketieteen opiskelijoille teos soveltuu perusoppikirjaksi.

Kirjan ovat toimittaneet LT, professori Tero Ala-Kokko, LT, professori emeritus Seppo Alahuhta, LT, dosentti Harri Hyppölä, LT Johanna Kaartinen ja LL Tuuli Savolainen.

Siirry Oppiportin uutuusteokseen >


Varmista työnantajaltasi tai oppilaitokseltasi käyttöoikeus Oppiportti-palveluun. Kysy lisää oppiportti(a)duodecim.fi.