Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus Oppiportin uutuusteoksen keskiössä

Lääkärin vuorovaikutustaitojen ydintä on potilaan kuunteleminen, keskusteleminen hänen kanssaan sekä potilaan sairauden aiheuttamien tunteiden kohtaaminen. Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus -teoksessa käsitellään vuorovaikutuksen perusasioiden lisäksi myös vaativia vuorovaikutustilanteita. Teos auttaa lääkäriä kehittämään vuorovaikutustaitojaan, jaksamaan vaativissa tilanteissa ja antaa niihin käytännön neuvoja.

Teoksessa on potilaan ja lääkärin välisiä dialogeja, jotka sisältävät käytännön esimerkkejä siitä, miten keskustelu voi edetä, miten haastavia asioita voi ottaa esille ja miten niistä voi keskustella. Dialogit osoittavat, että keskustelu hoitotilanteessa on aina kahden tai useamman henkilön välistä vuorovaikutusta. Potilaat ja omaiset tuovat niihin omia näkemyksiään, joista lääkäri voi viisaasti jatkaa.

Vuorovaikutusta voi oppia läpi elämän. Omien potilastilanteiden tietoinen pohtiminen on osa lääkärin ammatillista kehittymistä. Sitä voi harjoitella itsenäisesti ja yhdessä kollegoiden kanssa koulutuksissa. Lisäksi omien tunteiden tarkkaileminen ja analysoiminen, elämänkokemukset ja eri elämänvaiheet tuovat lisää ymmärrystä lääkärien omasta ja heidän potilaidensa elämästä. Vuorovaikutustilanteet ovat ainutlaatuisia ja lääkärin työn luovin osa.

Teoksen ovat toimittaneet dosentti, LKT Päivi Hietanen, ylilääkäri Jaana Kaleva-Kerola ja dosentti, FT Eeva Pyörälä.

Siirry Oppiportin teokseen >


Varmista työnantajaltasi tai oppilaitokseltasi käyttöoikeus Oppiportti-palveluun. Kysy lisää oppiportti(a)duodecim.fi.