Syvennä osaamistasi kliinisestä tutkimustyöstä Oppiportin uutuuskurssilla

Kliininen lääketieteellinen tutkimus on terveydenhuollon tärkeä osa. Se merkitsee potilaille turvallisempaa hoitoa ja mahdollistaa heidän osallisuutensa hoidon kehittämiseen. Verkkokurssin tavoitteena on syventää tietoutta yleisesti kliinisestä tutkimuksesta, lääketutkimuksesta ja tutkimuksellisesta hoitotyöstä.

Lääketieteellistä tutkimusta säädellään tarkoin kansallisella ja kansainvälisellä lainsäädännöllä. Lainsäädännön lisäksi tutkimuksen tekemistä säätelevät lukuisat eri viranomaismääräykset, suositukset ja ohjeet, sekä eettiset julistukset, joilla pyritään varmistamaan, että tutkimus kunnioittaa kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksia, vapaaehtoisuuden periaatteita sekä hyviä tutkimustapoja.

Tutkimusmaailman nopea muutos haastaa tutkimustyötä tekeviä ylläpitämään ja lisäämään omaa ammattitaitoaan. Koulutus on tarkoitettu kliinistä tutkimusta tekeville, tutkimushoitajille ja näistä tehtävistä kiinnostuneille.

Koulutuksen asiantuntijoina ovat toimineet professori Anne Pitkäranta ja TtM Marita Repo.

Siirry uutuuskurssiin >


Varmista työnantajaltasi tai oppilaitokseltasi käyttöoikeus Oppiportti-palveluun. Kysy lisää oppiportti(a)duodecim.fi.