Yleislääketieteen oppikirja Oppiportissa on uudistunut

Yleislääketieteen perusteet tarjoaa lääkäreille välineitä päivittäisen työn tekemiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Sisällössä painottuvat yleislääkärin työn erityispiirteet, joita ovat valikoimattomien potilaiden kohtaaminen ja hoito, kokonaisuuksien ymmärtäminen ja hallinta, tiimityö sekä epävarmuuden ja muutoksen sieto.

Teoksessa tarkastellaan monipuolisesti vuorovaikutusta ja työskentelyä erilaisissa vastaanottotilanteissa. Potilaan hoitoon ja hoitoprosessiin liittyen kuvataan muun muassa erilaisia diagnostisia strategioita ja yksilöllisiä ratkaisuja, hoitoon sitoutumista ja hoitomotivaatiota. Terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä tarkastellaan eri potilasryhmien näkökulmasta sekä yksilö- ja yhteisötasolla.

Muita käsiteltäviä aiheita ovat työssä jaksaminen, moniammatillinen yhteistyö, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakokonaisuus sekä lääkärin ammattiin liittyvät juridiset, taloudelliset ja eettiset kysymykset, vaikuttavuus ja laatu, etä- ja digivastaanotot sekä perusterveydenhuollon tietojärjestelmät.

Yleislääketieteen perusteet soveltuu lääketieteen perusopetukseen ja erikoistumisopintoihin erityisesti yleislääketieteessä ja työterveyshuollossa. Teos on hyödyllinen yleislääkäreille sekä heidän kanssaan yhteistyötä tekeville erikoislääkäreille, terveydenhoitajille, sairaanhoitajille ja muille ammattihenkilöille. Perusterveydenhuollon käsikirjana se sopii terveyspolitiikan ja -hallinnon alalla toimiville.

Teoksen ovat toimittaneet professori Marjukka Mäkelä, professori emerita Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, professori Päivi Korhonen, professori emerita Elise Kosunen, professori Pekka Mäntyselkä sekä LT Pirkko Salokekkilä.

Painettu teos ilmestyy loppuvuodesta 2020, lue lisää verkkokaupastamme.

Siirry Oppiporttiin, uudistuneeseen oppikirjaan >


Varmista työnantajaltasi tai oppilaitokseltasi käyttöoikeus Oppiportti-palveluun. Kysy lisää oppiportti(a)duodecim.fi.