Uutuuskirja: Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus on osa hyvää hoitoa

Lääkärin ja potilaan kohtaaminen säilyy potilaan ja usein myös hänen läheistensä mielessä joskus koko loppuelämän ajan. Suomessa lääkäreille on opetettu vuorovaikutustaitoja jo pitkään peruskoulutuksen osana, mutta Päivi Hietasen, Jaana Kaleva-Kerolan ja Eeva Pyörälän toimittama teos on ensimmäinen suomenkielinen oppikirja lääkärin ja potilaan vuorovaikutuksesta.

Kirjan toimittajat ovat opettaneet vuorovaikutustaitoja lääkäreille vuosikymmenten ajan erilaisissa yhteyksissä.

Potilaasta on tulossa yhä keskeisempi toimija oman terveytensä ylläpitämisessä ja hoitovalinnoissa. Kirjan yhtenä tavoitteena on auttaa lääkäriä kehittymään ja motivoimaan potilasta ottamaan osaa itseään koskevaan päätöksentekoon.

–  Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus on osa isompaa kokonaisuutta, potilaan emotionaalista ja psykososiaalista tukea, joihin meillä Suomessa on kiinnitetty huomiota myöhemmin kuin monissa muissa länsimaissa. Maailmalla tästä aihepiiristä on jo pitkään ollut oppikirjoja. Olemme tästä kollegojen kanssa keskustelleet, ja nyt aika oli kypsä kirjan tekemiselle, toteaa potilaan ja lääkärin kohtaamisen ja vuorovaikutuksen kouluttaja ja kehittäjä Päivi Hietanen.

Käytännönläheiset kirjoitukset sisältävät keskustelu- ja tapausesimerkkejä vastaanotto- ja hoitotilanteista. Vaikeimpia tilanteita ovat esimerkiksi huonojen uutisten kertominen sekä tilanteet, jotka muuttavat potilaan elämän merkityksellisesti. Näistä kohtaamisista lääkärit saavat myös herkemmin palautetta, jos potilaalle jää kiireen tuntu hänen omaan elämäänsä ainutkertaisesti vaikuttavassa hetkessä.

Vakavasti sairas ihminen tarvitsee aina paljon tukea hoitavilta henkilöiltä. Kirjassa on lukuja laajasti eri lääketieteen aloilta: Miten esimerkiksi motivoida diabetesta sairastava elämäntapamuutoksiin tai miten kohdata päihteitä käyttävä henkilö?

Vuorovaikutusta voi oppia läpi elämän

Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus -kirjan toimittaja ja kirjoittaja Päivi Hietanen sanoo, että elämänkokemus lisää lääkärin empatiakykyä, jota voi oppia läpi elämän. 

– Useimmat kohtaamiset vastaanotolla sujuvatkin hyvin, mutta joskus voi olla niinkin, että lääkäri itse kokee tilanteen myönteisemmin kuin potilas. Erityisen haastavia ovat tilanteet, joissa lääkärillä ja potilaalla on erilainen ajatus hoidosta. Miten silloin syntyy vuoropuhelu, jossa potilas saa tilaa kertoa, miksi hänelle on tärkeää jokin muu tapa kuin lääkärin esittämä lääketieteellisesti paras?

Vuorovaikutuksessa liikkuu aina paljon erilaisia tunteita, eikä vuorovaikutusta Hietasen mukaan helpota ainakaan se, jos lääkäri joutuu toimimaan paineessa ja kiireessä. Terveydenhuollon työntekijöillä pitäisi olla edellytykset hyvään vuorovaikutukseen. 

Kevään 2020 koronavirusepidemia nosti esiin etävastaanotot ja terveydenhuollon digitalisaation. Kaikkiin tilanteisiin etäyhteys ei Päivi Hietasen mukaan kuitenkaan sovi. Hän ihmettelee terveydenhuollossa joskus ilmenevää etä-hypetystä.

– Tänä päivänä hoidetaan etäyhteyksin myös sellaista, jossa ihmisen pitäisi saada kohdata ihminen. Näin voimme löytää vaikeissakin tilanteissa toivoa. Olen oppinut omassa työssäni, että työntekijöiden rauhallisuus ja vakaus on tärkeää, kun sairaudet ovat ahdistavia. Potilas voi silloin kohdata lääkärin rauhallisen katseen, joka kertoo, että tämä on meille tuttua ja tästä kyllä selvitään.

Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus -teos on perusoppikirja, joka sisältää käytännönläheisiä kirjoituksia muun muassa vaativista vuorovaikutustilanteista vakavissa sairauksissa, päihdeongelmista kärsivien ihmisten kohtaamisesta sekä monikulttuurisuuden tuomista haasteista terveydenhuollossa.

Tutustu kirjaa verkkokaupassamme »
Arvostelukappaleet: kirjat@duodecim.fi

Lataa kirjan kansi täältä »
Lataa toimituskunnan kuva täältä »

Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus
(toim.) Päivi Hietanen, Jaana Kaleva-Kerola, Eeva Pyörälä
Kustannus Oy Duodecim
1. painos, 2020, 276 sivua, nidottu
ISBN 978-951-656-861-7
www.duodecim.fi