Terveysportin Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito -teos on uudistunut

Akuuttihoidon tietokantojen Perustelintoimintojen häiriöt ja niiden hoito -teos on uudistunut. Teos käsittelee akuutisti sairastuneen potilaan hoidon järjestämistä, peruselintoimintojen fysiologiaa ja häiriöiden patofysiologiaa. Teoksessa kuvataan myös hätätilapotilaan arvioinnin ja alkuhoidon keskeiset periaatteet.

Teoksessa häiriöt ja niiden hoito kuvataan elinryhmittäin. Keskeisimpien potilasryhmien hoitoa ja hoitopolkujen optimointia kuvataan erikseen. Teoksessa käsitellään myös lääke-, neste- ja ravitsemushoitoa.

Hoidon kulkua havainnollistetaan tapausesimerkeillä. Keskeiset hoitoperiaatteet on tiivistetty joko luvun tai jakson alkuun.

Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito ilmestyy painettuna syksyllä 2020, lue lisää verkkokaupastamme. Uudistetun ja laajennetun teoksen myötä 1. ja 2. painosten käyttäminen ei ole enää suositeltavaa.

Toimitus suosittelee, että käytännön hoitotilanteissa käytetään Duodecimin oppaita. Ajantasaisin tieto löytyy oppaiden sähköisistä versioista Terveysportista Akuuttihoidon tietokannoista. Kriittisesti sairaiden potilaiden hoidossa käytettävien laitteiden turvallista käyttöä voi opiskella Duodecimin Oppiportin laitekoulutuksen aineistojen avulla.

Siirry tietokantaan »


Terveysportti-palvelu on maksullinen. Kysy lisätietoja organisaatiokäyttöön terveysportti(at)duodecim.fi.