Terveysportti ja Oppiportti – ammattilaisen apuna myös kesällä

Vaikka kesä on rentoutumisen ja nautiskelun aikaa, ovat terveysvaivat ja tapaturmat arkea lomallakin. Varmistamme luotettavan tiedon löydettävyyden terveydenhuollon ammattilaisille myös kesällä, kun hoitoresurssit ovat vajaammat.

Terveysportista löydät nopeasti tarvittavat tiedot esimerkiksi myrkytysten ja punkkien pureman hoidosta. Oppiportin uusilla verkkokursseilla kertaat keskeiset taidot ajankohtaisiin hoitotilanteisiin.

Antidootit myrkytysten hoitoon 

Kansallisella antidoottirekisteri mahdollistaa myrkytyspotilaan oikea-aikaisen ja tehokkaan. Kansallinen antidoottirekisteri Terveysportissa sisältää:

  • tiedot julkisen terveydenhuollon käyttämistä antidooteista 
  • antidoottien sijaintipaikat ja varastomäärät sekä tiedot vanhenemisesta 
  • tarkat ohjeet antidoottien käyttöaiheista ja annoksista.

Sairaala-apteekit ja muut vastaavat terveydenhuollon toimijat vievät tiedot Myrkytystietokeskuksen operoimaan sovellukseen, josta tiedot siirtyvät reaaliaikaisesti Terveysporttiin. 

Punkkien levittämät infektiot 

Punkkeja esiintyy Suomessa entistä pohjoisempana ja niiden aiheuttama tartunta voi aiheuttaa hankalia jälkiseurauksia. Punkkien levittämiä infektioita ovat borrelioosi (Lymen tauti) ja harvinaisempi puutiaisaivotulehdus (Kumlingen tauti). Puutiaisaivotulehdukseen on rokote ja borreliainfektio hoidetaan mikrobilääkityksellä. Tärkeää on huolehtia pureman ehkäisystä ja punkkisyynistä illalla. Lue lisää punkin puremasta Sairaanhoitajan tietokannasta.

Alkometrin oikeaoppinen käyttö

Alkoholipitoisuuden määrittäminen kuuluu usein hoidon tarpeen arviointiin. Alkometrillä tehdyllä veren alkoholipitoisuuden määrittämisellä saadaan hoitotilanteessa tärkeää tietoa muun muassa potilaan sekavuuden tai heikentyneen tajunnantason syystä ja lääkkeenannon turvallisuudesta. Alkometrin oikeaoppinen käyttö ja huolto on tärkeää tulosten luotettavuuden kannalta. Oppiportin Alkometri-uutuuskoulutuksesta saat tarvittavat tiedot alkometrin käyttöön työssäsi. 

Elvytystaitojen ylläpitäminen 

Uudistetulla Oppiportin Elvytys-verkkokurssilla opiskellaan ja kerrataan painelu-puhalluselvytys sekä defibrillaattorin käyttö elvytyksessä. Kurssilla harjoitellaan animaatioiden avulla oikeaa paineluasentoa, painelupaikkaa, tapaa avata hengitystiet sekä puhallustekniikkaa. Lisäksi käydään läpi elvytystilanteen johtaminen, työnjako ja kommunikaatio sekä kerrataan sydänpysähdystä ennakoivat oireet. 

Päivitä osaamisesi suuren riskin lääkkeistä 

Suuren riskin lääkkeet voivat virheellisesti käytettyinä aiheuttaa potilaalle vakavan haitan, joten näiden lääkkeiden käytössä tulee noudattaa erityistä tarkkaavaisuutta. Oppiportin Suuren riskin lääkkeet -uutuuskurssin käytyäsi tiedät:

  • mitä suuren riskin lääkkeillä tarkoitetaan ja tunnistat keskeiset lääkkeet
  • millaisia riskejä näihin lääkkeisin liittyy ja miten keskeisimmät riskit voi välttää

Perehdy hengityselinsairauksien inhaloitavaan lääkehoitoon 

Oppiportin Inhaloitavat lääkeaineet -verkkokurssilla perehdyt tavallisimpien hengityselinsairauksien inhaloitavaan lääkehoitoon. Opit perusperiaatteita inhaloitavista lääkkeistä ja lääkehoidon toteuttamisesta. 

Kurssin suoritettuasi 

  • tunnet astman ja keuhkoahtaumataudin lääkehoidon perusteet 
  • tiedät, miten inhaloitavia lääkkeitä annostellaan ja kuinka potilaan hoitoon sitoutumista voidaan tukea 
  • osaat seurata inhaloitavien lääkkeiden käyttöä, vaikuttavuutta ja haittavaikutuksia sekä kirjata ylös hoidon kannalta olennaiset huomiot.

Terveysportti-palvelu on maksullinen. Kysy lisätietoja organisaatiokäyttöön terveysportti(at)duodecim.fi.

Varmista työnantajaltasi tai oppilaitokseltasi käyttöoikeus Oppiportti-palveluun. Kysy lisää oppiportti(a)duodecim.fi.