Antidootit akuutissa myrkytyksessä – apuna antidoottirekisteri

Kansallisella antidoottirekisterillä mahdollistetaan potilaalle oikea-aikainen hoito niissä tilanteissa, kun antidoottia tarvitaan myrkytyksen hoitoon.

Useimpia antidootteja ei tarvita kovinkaan usein ja siksi osa niistä vanhenee ennen mahdollista käyttötarvetta. Tämän vuoksi on laadittu kansallinen suositus siitä, mitä antidootteja ja myrkytyslääkkeitä eri tason sairaaloiden on syytä pitää saatavilla järkevästi ja kustannustehokkaasti.

Terveysportissa oleva kansallinen antidoottirekisteri sisältää

  • tiedot julkisen terveydenhuollon käyttämistä antidooteista
  • antidoottien sijaintipaikat
  • antidoottien varastomäärät
  • tiedot antidoottien vanhenemisesta
  • tarkat ohjeet antidoottien käyttöaiheista ja annoksista.

Kansalliseen keskitettyyn varastoon on valittu valmisteita, joita käytetään hyvin harvoin. Lisäksi siellä varastoidaan joidenkin valmisteiden tarvittavia lisäannoksia. Kansallisesta varastosta toimitetaan tuotteet Myrkytystietokeskuksen välityksellä.

Kansallinen antidoottirekisteri löytyy Terveysportin etusivun vasemmasta reunasta. Lisäksi tietokantaan pääsee Akuuttihoidon tai Duodecim lääketietokannan kautta.

Siirry Kansalliseen antidoottirekisteriin >


Terveysportti-palvelu on maksullinen. Kysy lisätietoja organisaatiokäyttöön terveysportti(at)duodecim.fi.