Seuraa koronatilannetta Terveysportin Epimapissa

Voit seurata koronaviruksen tartuntamääriä Terveysportin Epimap-sovelluksen kautta. Koronaviruksen tilanteen tiedot Epimapissa perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tartuntatautirekisteriin kerättyihin laboratoriopositiivisiin löydöksiin tai julkisen terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin diagnooseihin sekä Terveysportin lokin käyttötietoihin.

Epimap on taudinaiheuttajien levinneisyyttä sairaanhoitopiireittäin kuvaava karttapalvelu, joka näyttää infektioriskin verrattuna tavanomaiseen tilanteeseen. Palvelu kuvaa epidemioiden etenemistä ja antaa ennusteen tulevasta kehityksestä. iHealth Finlandin kehittämän Epimapin avulla terveydenhuollon ammattilainen saa käsityksen epidemiatilanteesta yhdellä silmäyksellä.

Kartan ennuste hyödyntää oppivaa keinoälyprosessia, joka laskee todennäköisyydet epidemian etenemiselle aikaisempien vuosien tietoihin perustuen. Tietolähteinä toimivat mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rekisterit (kuten Tartuntatautirekisteri ja avoterveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri), Terveysportin loki sekä muut tietolähteet, kuten Googlen hakutiedot. Lähteiden painoarvot vaihtelevat taudinaiheuttajien mukaan. Esimerkiksi borrelioosin reaaliaikaisen levinneisyyden kohdalla Tartuntatautirekisterin painoarvo on olematon, kun taas AvoHilmon diagnoositieto yhdistettynä Terveysportin borrelioosiartikkelin avauksiin muodostavat hyvin tarkan ja ajantasaisen kuvan taudin levinneisyydestä.

Palvelussa on myös kaksi lisäosioita: tapauskuvaaja ja Terveysportin luetuimmat artikkelit. Tapauskuvaajan tuottaa kuvaajan THL:n Tartuntatautirekisterin sairaanhoitopiiritason tuloksista ja mahdollistaa näiden tietojen tallentamisen omalle koneelle. Koska palvelu hyödyntää myös Terveysportin lokitietoja tarjoaa se katsauksen Terveysportin viikon luetuimmista artikkeleista terveydenhuollon sektoreittain jaettuna.

Siirry Epimap-sovellukseen >