Runsaasti kuvitettu uutuuskirja: Ihosyöpien diagnostiikka ja hoito

Uutuuskirjassa on runsaasti kuvia sekä itse ihosyövistä, niiden esiasteista että hoitojen suorittamisesta. Ihosyöpien diagnostiikassa ja hoidossa on oleellista erilaisten ihomuutosten havainnointi ja kliininen tunnistaminen. Ihosyöpien ja niiden esiasteiden hoito vaatii lisääntyvästi resursseja, koulutusta, erityisosaamista ja moniammatillista yhteistyötä. Kirjaan on koottu ihosyöpien nykyiset hoitovaihtoehdot.

Ihosyöpien diagnostiikka ja hoito -kirjan kirjoittajilla on yli 20 vuoden kliininen kokemus ihosyöpien hoidosta. Kirja on ensimmäinen suomenkielinen oppikirja, jossa esitellään:

  • tavallisimpien ja joidenkin harvinaisten ihosyöpien tunnettua etiologiaa ja kliinisiä erityispiirteitä
  • hoitoa ja hoitopolkujen järjestelyä perusterveydenhuollon ja erikoisalojen välillä
  • kaikki maassamme nykyisin käytössä olevat ei-levinneiden ihosyöpien ja niiden esiasteiden hoitovaihtoehdot
  • ihosyöpien kirurginen poisto alkaen perusasioista ja edeten enemmän kokemusta vaativiin leikkauksiin
  • kuvia sekä ihosyövistä että niiden esiasteista ja hoidoista.

Ihosyövät ovat viime vuosikymmeninä lisääntyneet räjähdysmäisesti, ja ne muodostavat kasvavan taloudellisen rasitteen terveydenhuollolle. Ihosyöpien ja niiden esiasteiden hoito vaatii lisääntyvästi resursseja, koulutusta, erityisosaamista ja moniammatillista yhteistyötä ihosyöpien hoidosta terveydenhuollolle koituvan taakan jakamiseksi.

Kirja on suunnattu lääketieteen opiskelijoille, yleislääkäreille ja ihotauteihin erikoistuville lääkäreille. Teoksessa käsitellään myös laajemmin sekä ei-kirurgisia että kirurgisia hoitoja, joten se soveltuu myös ihosyöpien hoitoon syvemmin perehtyville ihotautien erikoislääkäreille ja muille ihosyöpiä hoitaville erikoislääkäreille.

Tutustu Ihosyöpien diagnostiikka ja hoito -kirjaan sekä teoksen sisällysluetteloon ja näyteartikkeliin.