Osaaminen keskiössä

Terveydenhuollon henkilöstön osaaminen ja ammattitaidon ylläpito kuvastuvat konkreettisina tekoina joka päivä, jokaisen potilaan kohtaamisessa, läsnä tai etänä. Samalla, kun yksittäinen ammattilainen huolehtii oman osaamisensa kehittämisestä, kehitetään organisaatioissa yhdessä toimintatapoja.

Oppiportti sisältää noin 120 verkkokurssia, 60 oppikirjaa, 130 luentoa, 40 videota ja 20 uudistuvaa laitekoulutusta. Lisäksi VR-koulutukset (virtual reality) tarjoavat uudenlaisen mahdollisuuden tositilanteiden turvalliseen harjoitteluun. Paitsi etänä, Oppiporttia voi hyödyntää yhdessä perehtyen ryhmätöissä ja -keskusteluissa. Täydennyskoulutus voi sisältää esim. oman toimipisteen käytäntöjen läpikäymistä, valmiiden luentojen hyödyntämistä yhteisine pohdintoineen, läheltä piti -tilanteiden purkua tai varautumista ennalta äkillisiin tilanteisiin. Myös vaikkapa kehittämisen, terveystaloustieteen ja kustannuslaskennan verkkokursseja voi käydä läpi yhdessä. Kouluttajille ja ohjaajille on ohjauksesta ja oppimisesta tuore koulutuskokonaisuus. Diagnostisia taitoja voi harjoitella vaikkapa uudella diabeettisen retinopatian tunnistamisen verkkokurssilla.

Vuoden aikana Oppiportilla on ollut 74 000 aktiivista käyttäjää. Verkkokurssien suorituksia on kokonaisuutena kertynyt lähes miljoona, avauskertoja yli nelinkertaisesti. Oppikirjojen artikkeleita on avattu vuoden aikana noin 9,7 miljoona kertaa. Koronapandemian aikana parissa kuukaudessa on Oppiportin käyttö kasvanut entisestään. Olemme avanneet osan laitekoulutuksista laajempaan käyttöön ja tuottaneet uutta aineistoa koronatilanteeseen liittyen helpottaaksemme osaltamme ammattilaisten kouluttautumista uudessa tilanteessa.

Verkkokouluttautumisen tarve ja käyttö on lisääntynyt, koska lähikoulutuksia on peruttu ja siirrytty etäopiskeluun. Oppiportissa kouluttautuminen on ajasta ja paikasta riippumatonta. Kun on kirjautunut ensimmäisen kerran toimipaikan koneelta Oppiporttiin, voi kouluttautua silloin, kun se itselle sopii, jopa kotoa käsin. Suoritustiedot voi välittää työnantajalle, mikä on kätevää vaikkapa lakisääteisen säteilysuojelukoulutuksen tai lääkehoidon ja lääkelaskujen sekä laitekoulutusten osalta. Ammattilaisilla on usein hyvä motivaatio oppia uutta ja uudet asiat koetaan mielenkiintoisina. Olemme mukana tukemassa 160 000 käyttäjän osaamista heidän päivittäisessä työssään.

Säilyttäkäämme kaiken keskellä tiedonjano, uteliaisuus ja innostus oppimiseen!


Varmista työnantajaltasi tai oppilaitokseltasi käyttöoikeus Oppiportti-palveluun. Kysy lisää oppiportti(a)duodecim.fi. Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *