Tunnista ja ehkäise vajaaravitsemus – varmista osaamisesi Oppiportin verkkokursseilla

Vajaaravitsemuksen ehkäisy jää helposti liian vähälle huomiolle, vaikka sen tulisi olla luonteva osa potilaan hoitoa. Vajaaravitsemus heikentää potilaiden elämänlaatua ja lisää sairastavuutta, hoidon tarvetta ja kuolleisuutta. Vajaaravitsemuksen ehkäisy on helpompaa kuin sen hoito. Siksi vajaaravitsemuksen riskin tunnistaminen on olennainen osa potilaan hyvää hoitoa ja potilasturvallisuutta.

Oppiportin kolmen verkkokurssin Vajaaravitsemus-koulutuskokonaisuus tarjoaa aiheesta tiiviin tietopaketin.

  • Tunnistatko vajaaravitsemuksen? -kurssilla opit, miten vajaaravitsemus syntyy ja millainen merkitys sillä on potilaan, sairaanhoidon ja yhteiskunnan kannalta.
  • Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy ja hoito -kurssilla käsitellään keinoja, joilla vajaaravitsemuksen riskissä olevan potilaan ravitsemustilaa voidaan parantaa moniammatillisesti.
  • Vajaaravitsemusriski eri potilasryhmissä – seulonta ja toimenpiteet -kurssilla perehdytään potilasryhmäkohtaiseen teoriaan ja harjoitellaan potilasesimerkkien avulla tunnistamaan vajaaravitsemuksen riskissä olevat potilaat ja valitsemaan potilaalle yksilöllisesti sopivat keinot, joilla vajaaravitsemuksen syntymistä voidaan ehkäistä. Kurssi ilmestyy kevään 2020 aikana.

Koulutukset on suunnattu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitohenkilökunnalle, hoiva- ja pitkäaikaishoidon ammattilaisille, puhe-, toiminta- ja fysioterapeuteille sekä alojen opiskelijoille.

Koulutusten asiantuntijoina ovat toimineet professori Esa Jämsen, johtava ravitsemusterapeutti Pia Nikander, ravitsemusterapeutti Karoliina Salminen, johtava ravitsemusterapeutti Ulla Siljamäki-Ojansuu, ravitsemusterapeutti Saila Tevaniemi, FT, ravitsemusterapeutti Jetta Tuokkola ja ravitsemusterapeutti Hanna Viitala.

Siirry Vajaaravitsemus-koulutuskokonaisuuteen >


Varmista työnantajaltasi tai oppilaitokseltasi käyttöoikeus Oppiportti-palveluun. Kysy lisää oppiportti(a)duodecim.fi.