Koronavirusoireiden arvioinnin avuksi oirearviokysely verkossa

Duodecim on laatinut yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja SoteDigi Oy:n kanssa koronavirustaudin oirearviokyselyn, joka on julkaistu Omaolo-palvelussa. Epäiletkö tartuntaa – tee kysely!  

Oirearvio on vapaasti verkossa saatavilla ja se tarjoaa mahdollisuuden tehdä ajasta ja asuinpaikasta riippumatta luotettavan arvion omasta tilanteesta. Kyselyn vastausten perusteella saat arvion:  

  • miten todennäköistä on, että olet saanut koronavirustartunnan  
  • miten tarpeellista laboratorionäytteen ottaminen on  
  • millaista hoitoa oireet edellyttävät  

Oirearvio neuvoo myös, miten toimia infektion leviämisen ehkäisemiseksi.  

Hoidon keskittäminen niille, jotka sitä kipeimmin tarvitsevat  

Koronavirukseen liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet merkittävästi kaikissa terveydenhuollon kanavissa: puhelinpalveluissa, terveysasemilla ja yhteispäivystyksissä. Oirearvion avulla pyritään vähentämään terveydenhuollon kuormitusta, jotta hoito voidaan keskittää niille, jotka sitä kipeimmin sillä hetkellä tarvitsevat.  

Lomakkeen tietoja päivitetään THL:n ohjeistuksen mukaan.  

Siirry koronavirustaudin oirearvioon »


Omaolo.fi on kansallinen, julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu.  Kustannus Oy Duodecim vastaa oirearvioiden lääketieteellisestä sisällöstä. Omaolo-palvelua käyttävät kunnat tekevät sisältöön alueellisia palveluohjauksia. Omaolo-palvelusta vastaa SoteDigi Oy.  

Tutustu ja lue lisää:  
Omaolo.fi »