Duodecim lääketietokannasta apua erikoistilanteisiin

Terveysportin Duodecim lääketietokanta tarjoaa apua erikoistilanteisiin. Joskus saattaa olla tilanne, että tiettyä lääkettä ei ole saatavilla, lääkäri voi joutua määräämään potilaalle ex tempore -lääkkeen tai hakemaan erityislupaa. Vuodenvaihteessa on julkaistu uusi saatavuushäiriöhaku, jonne myyntiluvan haltija toimittaa tiedon tilapäisistä saatavuushäiriöistä. Linkki tähän hakuun löytyy myös Duodecim lääketietokannasta

Myyntiluvallisten lääkkeiden saatavuushäiriöt haittaavat lisääntyvästi lääkehoitoa niin lääkärin, potilaan kuin apteekinkin näkökulmasta. Fimea julkaisi vuodenvaihteessa uuden saatavuushäiriöhaun, johon myyntiluvan haltija toimittaa tiedon tilapäisistä eli alle vuoden kestoisista saatavuushäiriöistä. Tätä pidemmissä saatavuushäiriöissä ilmoitetaan valmisteen kaupasta poisto. 

Mikäli tiettyä lääkettä ei ole tilapäisesti saatavilla, ensimmäinen tapa on etsiä korvaava myyntiluvallinen lääkevalmiste. Jos tällaista ei ole saatavilla, voi kyseeseen tulla erityisluvan hakeminen. Fimea voi erityisistä sairaanhoidollisista syistä myöntää yksittäistapauksissa luvan luovuttaa kulutukseen sellaisen lääkevalmisteen, jolla ei ole Suomessa myyntilupaa.  

Lääkäri voi myös määrätä potilaalle ex tempore -lääkkeen, mikäli potilaalle sopivaa lääkettä ei löydy Suomessa myytävien lääkkeiden valikoimasta. Ex tempore -reseptiin kirjoitetaan tehdasvalmisteisen lääkeaineen nimen sijaan ohje siitä, mitä vaikuttavia aineita ja lisäaineita apteekissa valmistettavan lääkkeen tulee sisältää.  

Duodecim lääketietokannassa on 900 erityuslupavalmisteen ja 150 ex tempore -valmisteen tiedot.

Siirry Duodecim lääketietokantaan ja lue uutinen Mitä tilalle, jos tietty lääke ei ole saatavilla? >


Terveysportti-palvelu on maksullinen. Kysy lisätietoja organisaatiokäyttöön terveysportti(at)duodecim.fi.