Macleod’s Clinical Diagnosis 2nd edition – Diagnostiikka akuuttilääketieteessä

Macleod’s Clinical Diagnosis 2nd edition – Diagnostiikka akuuttilääketieteessä -kirjan avulla lukija voi hyödyntää tärkeimpiä kliinisen diagnostiikan taitoja mahdollisimman tehokkaasti. Kirja tarjoaa nykyaikaisen ja realistisen lähestymistavan kliiniseen arviointiin ja kertoo, miten yhdistää potilaan esitietojen, kliinisen tutkimisen ja laboratoriokokeiden tulosten antama tieto.

Moderni diagnostiikka on muuttanut lääkärintyötä radikaalisti; opetuksessa korostetaan kliinisten perustaitojen tärkeyttä, mutta kliinisessä työssä silti selvästi luotetaan kehittyneisiin tutkimusmenetelmiin. Tarkka kliininen tutkimus on kuitenkin ratkaisevan tärkeää, jotta pystyisi tunnistamaan kriittisesti sairaan potilaan, huomaamaan hälytysmerkit ja havaitsemaan ennakoimattomia oirekuvia.

Macleod’s Clinical Diagnosis 2nd edition – Diagnostiikka akuuttilääketieteessä -kirja pyrkii osoittamaan, miten kliinisiä ydintaitoja käyttäen voi päästä mahdollisimman hyvään tulokseen. Kirja tarjoaa perustellun ja realistisen kannan kliiniseen diagnostiikkaan painottamatta erityisesti mitään arvioinnin osa-aluetta. Esitietojen ja kliinisen tutkimisen rajoitukset todetaan silloin kun se on paikallaan, ja lukija ohjataan tekemään tarvittavat tutkimukset. Lisäksi kiinnitetään huomiota niihin tilanteisiin, joissa diagnoosi riippuu ratkaisevasti kliinisestä arvioinnista, ja näin osoitetaan, että sillä on edelleen olennaista merkitystä. 

Kirja avaa akuuttilääketieteellistä lähestymistapaa varsinkin nuorille lääkäreille ja erikoistumisensa aloittaville tuleville akuuttilääkäreille. Tutustu Mcleod’s Clinical Diagnosis 2nd edition – Diagnostiikka akuuttilääketieteessä -kirjaan. Katso myös teoksen näyteartikkeli ja sisällysluettelo.

Alun perin kirja on julkaistu nimellä Macleod’s Clinical Diagnosis 2nd edition. Tämän kirjan käännös julkaistaan Elsevierin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.