Muistisairaan hoito -teos auttaa kohtaamaan muistisairaan ihmisen kunnioittavasti

Lähes 200 000 henkilöä Suomessa sairastaa etenevää muistisairautta, mikä muuttaa ihmisen käyttäytymistä ja persoonallisuutta. Muistisairaan hoito -teoksessa kuvataan hyvän hoidon periaatteita ja toimintatapoja sekä tuetaan kohtaamisia käytännön esimerkein. Hoidon perustana on ihmisyyden kunnioittaminen, toteaa neurologian erikoislääkäri Merja Hallikainen.

Muistisairaan hoito -kirjassa korostetaan, että hoidon perustana on muistisairaan elämänarvojen, elämäntavan ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Tämä haastaa sekä terveydenhuollon ammattilaiset että läheiset pohtimaan syvällisesti muistisairaan hoitoa ja kohtaamista.

– Hyvän hoidon kriteerejä on monia. Ainakin se edellyttää sitä, että muistisairaita hoitavat ammattilaiset sekä muistisairaan läheiset tunnistaisivat ja ymmärtäisivät muistisairauksiin liittyviä käyttäytymisen muutoksia. Toimintakykyä voidaan sitten tukea esimerkiksi painottamalla päivittäisen elämän aktiivisuutta ja turvallisuutta kotona tai hoivapaikassa, Merja Hallikainen sanoo.

Kirjassa kuvataan esimerkein muun muassa sitä, miten toimia aggressiivisesti käyttäytyvän tai eksyksissä olevan muistisairaan kanssa. Kirjassa huomioidaan myös hoidon järjestämistä ja toteuttamista palvelutarpeen arvioimisen, hoidon laadun sekä erilaisten hoitotilanteiden näkökulmasta.

Jokaisen elämäntarina on ainutlaatuinen, jokaista tarinaa tulee varjella


Jokainen ihminen kantaa muistoja mukanaan. Muistisairaan hoito -kirjassa pohditaan lisäksi muistojen ja muistelun merkitystä. Hiipumassa olevat muistot eivät välttämättä häviä kerralla. Ne voivat palata hetkittäin yllättävissäkin tilanteissa ja sammua sitten kokonaan.

Muistin heikentyminen alkaa päällimmäisistä eli uusimmista asioista ja etenee kohti vanhempia muistin kerrostumia. Kun asiat, kokemukset ja ihmiset häviävät muistista, on kuin niitä ei olisi ollutkaan.

Kirjassa käsitellään myös muistisairaan läheisten tukemista, oikeudellista ennakointia sekä ravitsemusta ja lääkehoitoa. Tapausesimerkit auttavat hahmottamaan joskus hyvinkin monimutkaisia arjen tilanteita.

– Hyvä hoito ja toimiva hoitoketju hidastavat muistisairauden etenemistä olennaisesti ja siirtävät pysyvän ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Aktiivisella elämällä ja muulla toimintakykyä edistävällä ja ylläpitävällä toiminnalla ja hoidolla voidaan merkittävästi parantaa elämänlaatua. Toimiva hoitoketju mahdollistaa myös inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti parhaan mahdollisen hoidon, Hallikainen sanoo.

Muistisairaan hoito -teoksen kirjoittajien mukaan hyvä hoito edellyttää muistisairauksiin liittyvää vahvaa erityisosaamista ja hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillista tietotaitoa. Koska muistisairaudet yleistyvät, tarvitaan yhä enemmän myös verkostoitumista ja kokonaisvaltaisen hoidon arviointia, suunnittelua ja toteutusta.

Kirjoittajien mukaan muistisairaan asiakkaan hoitoon liittyvät piirteet haastavatkin hoito-organisaatiota ja omavalvontaa erityisellä tavalla.

Toimittajat:
Merja Hallikainen, LT, neurologian erikoislääkäri, Annikka Immonen, FM, erikoissairaanhoitaja, Riitta Mönkäre, FM, erikoissairaanhoitaja, työnohjaaja (STOry), Pirkko Pihlakari, sairaanhoitaja ja kätilö, YAMK, seksuaalineuvoja (toim.)

Kustannus Oy Duodecim
1. painos 2019, 350 sivua, sidottu
ISBN 978-951-656-556-2