Tutustu päivitettyyn depression Käypä hoito -suositukseen

Suosituksen uusimmassa versiossa masennuslääkehoidon hoitovasteen arviointia sekä nuorten ja iäkkäiden psykoterapeuttisia hoitoja on tarkennettu. Netti- sekä etäterapioiden rooli on vahvistunut.

Psykoterapeuttiset hoitomuodot ovat erityisesti nuorten depressioissa keskeisiä. Pelkkää lääkehoitoa ei suositella ensisijaiseksi hoidoksi nuoren lievässä tai keskivaikeassa depressiossa. Myös ikääntyneiden lieviä ja keskivaikeita depressioita voidaan hoitaa psykoterapian avulla. Useat erilaiset psykoterapiamuodot ovat tehokkaita sekä nuorten että ikääntyneiden depression hoidossa.

Suosituksessa netti- sekä etäterapioilla on aiempaa vahvempi rooli. Nettiterapiat soveltuvat täydentämään tavanomaista perustason hoitoa ja auttavat vähentämään masennusoireita lievissä ja keskivaikeissa depressioissa. Lyhytkestoista psykoterapiaa voi lievissä masennustiloissa olla aiheellista toteuttaa puhelimitse tai muun etäyhteyden turvin varsinkin, jos terapiakäynnit eivät merkittävien ulkoisten esteiden takia ole mahdollisia.

Masennuslääkehoidon hoitovasteen arviointia on myös tarkennettu. Ongelmatilanteissa suositellaan käytettäväksi lääkkeen pitoisuusmittauksia, ja lääkehoidon lopettamisen asteittaisuutta korostetaan. Lääkeresistentin depression nopeavaikutteisina hoitoina esitellään ketamiini-infuusioiden ohella nenän kautta inhaloitava esketamiini.

Hoidon perustana on depression diagnoosi, joka perustuu lääkärin tekemään haastatteluun. Depressiodiagnoosia ei voi tehdä pelkän oirekyselyn perusteella. Yksilölliseen hoitosuunnitelmaan vaikuttavat erityisesti masennustilan ajankohtainen vaikeusaste, aiempien depressioiden vaikeusaste, psykiatrinen monihäiriöisyys, itsemurhavaara, toimintakyky, somaattinen terveydentila sekä aiemmat hoitovasteet.

Depression akuuttihoidossa voidaan käyttää vaikuttavaksi osoitettua psykoterapiaa, antidepressiivistä lääkehoitoa tai molempia yhtäaikaisesti, sekä useita muita hoitomuotoja. Päivityksen yhteydessä hoitoon liittyviä suosituksia on tarkennettu uuden tutkimustiedon perusteella.

Tutustu suositukseen Käyvän hoidon sivuilla!


Professori Erkki Isometsä esittelee suosituksen keskeiset muutokset torstaina 8.1. Lääkäri 2020 -tapahtumassa Areena-lavalla klo 11.