Siedätyshoidon Käypä hoito -suositukseen päivityksiä: Kielenalussiedätyksen mahdollisuudet laajenevat

Päivitetyssä suosituksessa kielenalussiedätyksen mahdollisuudet ovat laajentuneet niin, että sitä voidaan soveltaa heinille, koivulle ja pölypunkille. Kielenalussiedätys voidaan aloittaa myös avoterveydenhuollossa yksiköissä, joissa tietotaidot ja resurssit ovat riittävät.

Siedätyshoitoa käytetään allergiseen nuhaan ja silmän allergiseen sidekalvotulehdukseen, allergiseen astmaan, pistiäisallergiaan (ampiainen ja mehiläinen) ja vaikeaan ruoka-aineallergiaan. Ruoka-ainesiedätyksen osalta työryhmä korostaa edelleen vahvasti, että toistaiseksi kyse on yliopistosairaalassa toteutettavasta kokeellisesta hoidosta.  Tavallisimmat allergisen nuhan aiheuttajat ovat koivun, timotein, pujon, kissan ja koiran allergeenit.

Siedätyshoito annetaan ihonalaisina pistoksina, kielenalusvalmisteina tai suun kautta. Siedätyshoitoa harkittaessa diagnoosin varmistaa ja hoidon suunnittelee allergisten sairauksien hoitoon perehtynyt lääkäri. Suosituksessa esitetään päivitetty tutkimusnäyttö hoidon tehosta ja turvallisuudesta valmistekohtaisesti. Tutustu päivitettyyn suositukseen.