Hoitavien lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden hyvä yhteistyö on potilaan parhaaksi – Tutustu uutuuskirjaan!

Milloin tulee tehdä todistus sairauspoissaoloa varten? Miten toimitaan, jos sairaus pitkittyy? Entä miten toimia työtapaturman, liikennevahingon tai potilasvahingon yhteydessä? Mikä on työterveyshuollon rooli työkyvyn arvioinnissa ja ammatillisessa kuntoutuksessa?  

Vakuutusratkaisut potilaan tukena -kirjan tavoitteena on kehittää hoitavien lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden yhteistyötä potilaan parhaaksi. Kirja antaa kokonaiskuvan siitä, mihin etuuksiin ja korvauksiin potilaalla on oikeus sairastuessaan tai tapaturman jälkeen.

Kirja on toimitettu hoitavan lääkärin näkökulmasta. Kirjassa käsitellään lääkärinlausunnon laatimisen perusteet, eri lausuntojen erityispiirteet sekä muutoksenhaun käytännöt. Teoksessa on omat kappaleensa vakuutuslääketieteellisesti haastavista kliinisistä aihepiireistä. Kirjassa kuvataan myös vakuutuslääketieteen keskeiset periaatteet.

Vakuutusratkaisut potilaan tukena -kirja on jo ilmestynyt verkko-oppikirjana Oppiportissa. Sitä päivitetään esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Painettu kirja ja verkko-oppikirja tarjoavat laajan kuvan vakuutuslääketieteestä yhtenä keskeisenä tavoitteenaan hoitavien lääkärien ja vakuutuslääkärien yhteistyön kehittäminen potilaan parhaaksi. Teos sopii myös opiskelijoille, vakuutuslääketieteen erityispätevyyttä suorittaville lääkäreille sekä vakuutuslaitoksissa, Kelassa tai muutoksenhaussa työskenteleville henkilöille.

Tutustu kirjaan verkkokaupassamme »

Tutustu myös muihin työelämäaiheisiin kirjoihimme »