Päätöksentuki taipuu moneen tarpeeseen

”Kustannus Oy Duodecimin tuottama päätöksentuen kokonaisuus EBMEDS on monipuolisuudessaan kansainvälisesti omaa luokkaansa. Sen avulla voidaan tarkastella sairastumisriskejä ja hoitovaihtoehtoja yksilötasolla, jopa potilaan oma kokemus ja motivaatio huomioiden. Saman moottorin avulla tuotetaan työkaluja kansalaiselle oman terveydentilan ja sairauden oireiden arviointiin ja ammattilaiselle hoitosuositusten mukaisen vaikuttavan hoidon toteuttamiseen. EBMEDS tuottaa tämän lisäksi väestötasolla terveyspalveluiden ostajalle priorisointityökalun, jolla voidaan tehdä dataan ja vaikuttavuuteen perustuvia päätöksiä.

Olen seurannut läheltä Kustannus Oy Duodecimin kehittämän päätöksentuen vaiheita jo kymmenen vuoden ajan. Haluan onnitella EBMEDS-tiimiä, joka on kärsivällisesti kehittänyt nykyaikaisen ohjelmistokokonaisuuden, joka perustuu avoimuuteen ja modulaarisuuteen, ja mahdollistaa joustavan, järjestelmäriippumattoman käytön. Työkalut ovat nyt olemassa, niiden hyödyntämiseksi tarvitaan ratkaisut, joilla ne kytketään saumattomasti osaksi terveyspalveluprosesseja” toteaa Sitrassa terveydenhuollon datan hyväksikäytön kehittymistä seurannut lääkäri Madis Tiik.

MD, PhD Madis Tiik on toiminut vuosina 2012-2018 asiantuntijalääkärinä Sitrassa terveydenhuollon datan hyväksikäyttöä kehittävissä hankkeissa. Tällä hetkellä hän toimii konsulttina sekä kliinisessä työssä perhelääkärinä Virossa.

Lue myös uutinen: Duodecimin Päätöksentuki (EBMEDS) otetaan käyttöön Virossa

Lisää Duodecimin päätöksentuesta www.ebmeds.org