Ajankohtaiset

Duodecimin kirjasyksy: tutkittua tietoa kasvisruokavalioista, ratkaisuja hyvinvointijärjestelmän murrokseen ja eväitä meditaatioon

Kustannus Oy Duodecimin odotettu, kauniisti kuvitettu uutuuskirja kasvisruokavalioista kuvaa erilaisten kasvisruokavalioiden terveysvaikutuksia ja antaa käytännön vinkkejä ja ohjeita erilaisiin elämänvaiheisiin. Syksyllä ilmestyy myös uudistettu painos laihdutusprofessoriksikin kutsutun Pertti Mustajoen menestysteoksesta Vähennä kaloreita ilman dieettiä. Tulossa on lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistä käsittelevä Martti Kekomäen Etiikasta ekonomiaan – ja takaisin -teos. Muut syksyn uutuudet tarjoavat tietoa ikääntyvän väestön toimintakyvyn parantamisesta, neuvoja lääkärin ja potilaan toimivaan vuorovaikutukseen sekä eväitä itsenäiseen meditointiin.  

Kustannus Oy Duodecimin syksyn kirjauutuudet sisältävät tieteellisesti luotettavaa terveystietoa ja näkökulmia lääketieteellisiin aiheisiin. Mukana on tietokirjoja ja oppaita kaikille terveydestään kiinnostuneille sekä terveydenhuollon ammattilaisille ja päättäjille tarkoitettuja oppi- ja käsikirjoja.

Pysyvää painonhallintaa, viisaasti kasvisruokaa

Kasvisruokailun hyödyt ovat kiistattomia. Eeva Voutilaisen, Soili Soisalon ja Anna-Liisa Elorinteen Kasvisruokaa viisaasti on ravitsemustieteilijöiden kirjoittama teos, joka tarjoaa tutkittua tietoa kasvisruokavalioiden terveysvaikutuksista. Kirjassa esitellään eri elämänvaiheisiin soveltuvia käytännön vinkkejä ja reseptejä. Kirja sopii hyvin esimerkiksi vegaaninuoren vanhemmille, joita askarruttaa saako lapsi tarpeeksi ravintoaineita; tai nuorille kasvissyöjävanhemmille, jotka haluavat tarjota jälkikasvulleen monipuolisen ja turvallisen kasvisruokavalion.

Pertti Mustajoen huippusuositusta Vähennä Kaloreita ilman dieettiä -kirjasta on luvassa uudistettu painos. Kirjassa käsitellään laihduttamiseen ja pysyvään painonhallintaan liittyviä uskomuksia tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta. Lukija oivaltaa, kuinka painon voi saada pysyvästi hallintaan ilman tiukkoja dieettejä tai jatkuvaa syömisen kontrollointia.


Sote-sektori kuntoon tiedolla ja talouden hallinnalla sekä ikääntyvien toimintakykyä parantamalla

Suomen hyvinvointijärjestelmä on suuren murroksen kynnyksellä. Muutoksia tapahtuu monella rintamalla samanaikaisesti. Väestön ikärakenne painottuu senioreihin. Terveydenhuollon teknologia tuo uusia mahdollisuuksia sairauden määrittelyyn ja hoitoon. Suomen taloudelliset mahdollisuudet lisätä palveluiden tarjontaa jäävät jälkeen vertailumaista. Lääkkeeksi on ehdotettu niin velkaantumisen jatkumista, verojen kiristämistä kuin palveluiden leikkaamistakin.  Martti Kekomäen Etiikasta ekonomiaan – ja takaisin -teos antaa uuden näkökulman aiheeseen ja esittää ratkaisuksi toimintatapojen kehittämistä tutkitun tiedon ja talouden hyvän hallinnan avulla.

Suomalaiset ovat pitkäikäisiä, mutta raihnaisia. Raihnaisuuden aiheuttamat kustannuspaineet ovat arvioitua suuremmat ja ylittävät julkisen talouden kantokyvyn. Raihnaisuus on lisääntymässä enemmän kuin väestön ikärakenteen muutos edellyttäisi.  Eetu Salonen peräänkuuluttaa teoksessaan Raihnainen Suomi ikääntyvän väestön toimintakyvyn tehokasta parantamista. Raihnaisuutta aiheuttavat taudit, joiden riskitekijät ovat yleisiä ja tavallisia ja joiden ehkäisy ja hoito on halpaa. Kirjassa esitetään toimenpideohjelma väestön toimintakyvyn parantamiseksi ja terveydenhuollon menojen hillitsemiseksi. Teoksessa arvioidaan toimenpiteiden panos-tuottovaikutus ja kerrotaan, kuinka palvelujärjestelmän uudelleenmuotoilu voidaan rahoittaa.

Onnistunutta vuorovaikutusta lääkärin työhön ja opastusta meditaation saloihin

Päivi Hietasen, Jaana Kaleva-Kerolan ja Eeva Pyörälän toimittama Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus on käytännönläheinen teos, joka auttaa lääkäriä kehittämään vuorovaikutustaitojaan ja jaksamaan vaativissa tilanteissa. Hyvä vuorovaikutus auttaa potilasta osallistumaan itseään koskevaan päätöksentekoon ja huomioi myös omaiset.

Tietoisella läsnäololla on huomattu olevan merkitystä mm. psyykkisten oireiden lievittämiselle sekä vuorovaikutustaitojen ja kognitiivisen suorituskyvyn kehittämiselle.  Mitä tietoisuustaidot ovat? Mitä meditaatiossa tapahtuu? Miten mietiskely liittyy ajatteluun, luovuuteen, minuuteen, mielenterveyteen, onnellisuuteen ja elämänkatsomukseen? Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastauksia Sanna Aulankosken Aistiva ja tiedostava mieli -kirjassa. Kirja antaa eväitä itsenäiseen meditointiin ja tarjoaa teoreettista tietoa meditaatiosta.

Tutustu syksyn kirjojen tuoteluetteloon