Suusyövän Käypä hoito -suositus on päivitetty

Suosituksessa korostetaan erityisesti tärkeimpiin vaaratekijöihin, tupakka-  ja alkoholituotteiden käyttöön puuttumista potilastyöskentelyssä.

Päivitetyssä suosituksessa ei käsitellä huulisyöpää, ja se keskittyy aiempaa enemmän perusterveydenhuollon rooliin suusyövän ehkäisyssä ja varhaisessa toteamisessa sekä suusyöpäpotilaan seurantaan syöpähoitojen jälkeen.

Suosituksessa nostetaan esille tupakka- ja alkoholituotteiden lisäksi muitakin vaaratekijöitä, kuten suun kroonisten infektioiden ja huonon suuhygienian, merkitystä suusyövän riskitekijöinä.  Suositukseen on lisätty myös suusyöpävaaraa suurentavien limakalvomuutosten ja tilojen diagnostiikkaa ja hoitoa käsitteleviä osioita.  Säännölliset kliiniset tutkimukset ja tarvittaessa edustavan koepalan otto ovat tärkeitä suusyövän varhaisdiagnostiikassa. Suosituksessa on runsaasti uusia kliinisiä valokuvia, limakalvojen tutkimusvideo on uusittu ja koepalavastausten tulkinnasta ja sen perusteella tarvittavista toimenpiteistä on tehty taulukko. Koepalan otosta on lisäksi tulossa video syksyllä 2019.

Erikoissairaanhoitoon päivitetty suositus antaa viimeisintä tietoa mm. suusyövän levinneisyyteen liittyvistä kuvantamistutkimuksista. Syöpähoitojen haittavaikutusten hoitoa suosituksessa on myös käsitelty kattavasti, ja suositus nostaa esiin vielä melko vähän käytössä olevan, mutta mukosiitin hoidossa tehokkaaksi todetun pienienergiaisen laserin käytön.

Lue koko suositus »