Ajankohtaiset

Hoitosuositusten tulevaisuus: yksilöllistyvä hoito ja potilaiden osallisuus huomioitava

Hoitosuositusten määrä on räjähtänyt 1990-luvulta lähtien. Kuten emerituskansleri Kari Raivio sanoi Tampereen lääkäripäivillä maaliskuussa 2019, erikoinen pulma on syntynyt hoitosuositusten ylitarjonnasta. Itse teen töitä sen eteen, että hoitosuositusten merkitys kasvaa ja sitä kautta potilaiden hoito paranee. Jotta tähän päästään, hoitosuositusten pitää olla luotettavia, ajanmukaisia ja käyttökelpoisia. Muuttuva yhteiskunta ja kehittyvä lääketiede asettavat hoitosuosituksille uusia haasteita.

Hoitosuosituksia tehdään kaikissa kehittyneissä maissa. Tämä on perusteltua, koska vaikka tieteellinen näyttö on kansainvälistä, sen soveltamiseen vaikuttavat kansalliset ja alueelliset tekijät. Vaikka näytön soveltamisen tulee olla paikallista, näytön arviointi voi tapahtua globaalisti. Jos tähän päästään, vähenee hoitosuositusten laatijoiden työ ja samalla hoitosuositusten kustannukset. Jotta siihen päästään, tulee rakentaa yhteiset menetelmät näytön arviointiin ja luottamus arvioita tekevien toimijoiden kesken.

Hoito yksilöllistyy. Vanhastaan tiedämme, että potilaan sairauksien kokonaisuus, psykososiaaliset ja taloudelliset tekijät ja potilaan odotukset ja arvot vaikuttavat hoitopäätöksiin ja hoidon tuloksiin. Geneettisten hoitovalintoihin liittyvien tekijöiden merkitys kasvaa nopeasti erityisesti syöpätautien ja farmakologian alueella. Parhaat mahdolliset yksilölliset hoitovalinnat tulee pystyä kuvaamaan hoitosuosituksiin, kun niiden halutaan lääketieteen kehityksen myötä palvelevan potilaiden parasta.

Potilaiden osallisuus hoitopäätöksissä kasvaa. Näin tapahtuu kaikissa demokraattisissa yhteiskunnissa, joissa informaatioteknologian kehitys tukee tätä. Näin on hyvä, kun samalla hoitosuositusten merkitys lääkärin ja potilaan yhteisessä päätöksenteossa lisääntyy. Hoitosuositusten tulee sisältää välineitä yhteisen päätöksenteon tukemiseen, ja potilaiden pitää päästä osallistumaan hoitosuositusten tekemiseen ja käyttöönottoon.

Edellä mainitut ovat eräitä hoitosuositusten megatrendejä. Käsittelemme niitä ja myös hoitosuositusten nykytilannetta Käyvän hoidon 25-vuotisjuhlaseminaarissa ”Ajan mukana elävät hoitosuositukset” 23.5.2019 Folkhälsanilla Helsingissä. Tervetuloa mukaan keskustelemaan hoitosuositusten tulevaisuudesta!

Seminaari on maksuton. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu tästä, paikkoja rajoitettu määrä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

LT, dosentti Jorma Komulainen on Käypä hoito -toimituksen päätoimittaja.