Ajankohtaiset

Terveysportin Lapsi ja lääke -tietokanta laajenee

Lapsi ja lääke -tietokanta on hyödyllinen tietolähde, kun lääkettä määrätään lapselle. Lapsille hyväksyttyjen lääkevalmisteiden lisäksi se sisältää paljon off label -käytössä olevia lääkkeitä. Tietokanta on vastikään päivitetty ja siihen on lisätty 50 uuden lääkeaineen tiedot. Se sisältää nyt lähes 700 lääkeainetta. Tiedot perustuvat valmisteyhteenvetoon ja/tai uusimpaan kirjallisuuteen, ja sen sisällöstä vastaavat oululaiset pediatrit.

Lasten lääkehoidossa käytetään edelleen paljon kirjallisuuteen ja kliinisen käyttökokemukseen perustuvaa annostelua. Suuri osa niin sanotuista vanhoista lääkkeistä määrätään off label eli valmisteyhteenvedosta poikkeavalla tavalla. EU:ssa v. 2007 voimaan tulleen lastenlääkeasetuksen myötä uudet lääkkeet tutkitaan pääsääntöisesti myös lapsilla, mutta usein vasta, kun saatavilla on jonkin verran käyttökokemusta aikuisten hoidossa.

Lääkkeen off label -käytön tulee perustua parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon. Koska lääkkeen tehosta ja turvallisuudesta ei tässä tilanteessa ole riittävää tutkittua näyttöä, kannattaa off label -käytöstä aina mainita potilaalle tai hänen huoltajalleen.

Lapsi ja lääke -osio tulee lääketietokannassa näkyviin vasempaan reunaan lääkkeen valitsemisen jälkeen.

Siirry Duodecim lääketietokantaan >