Ajankohtaiset

Oikea-aikainen kaihileikkaus parantaa elämänlaatua

Kaihi on yleisin sokeuden aiheuttaja maailmassa, mutta hyvän hoidon ansioista Suomessa kaihin aiheuttama pysyvä sokeus on vähäistä. Noin kolmasosalla yli 65-vuotiaista on näköä haittaava kaihi yhdessä tai kummassakin silmässä. Suomessa tehdään vuosittain noin 50–60 000 kaihileikkausta.

Päivitetyn Käypä hoito -suosituksen mukaan perusterveydenhuollossa tulee tunnistaa kaihin oireet ja tutkia näöntarkkuus ilman lasikorjausta ja potilaan käyttämillä ajanmukaisilla kaukolaseilla. Jos lasit ovat yli 2 vuotta vanhat, niiden ajantasaisuus pitää tarkistaa optikolla tai silmälääkärillä. Kaihiepäilyn syntyessä tehdään lähete silmälääkärin tutkimukseen kaihin diagnosoimista ja muiden näköä heikentävien silmäsairauksien tunnistamista varten. Perusterveydenhuollossa tulee myös asettaa potilas ajokieltoon, jos hänen näöntarkkuutensa ei täytä sille asetettuja rajoja.

Kaihileikkaus on aiheellinen, jos kaihi haittaa potilaan jokapäiväistä elämää. Sen lisäksi tulee näöntarkkuuden paremmassa silmässä olla kaihin vuoksi 0,5 tai huonompi parhaalla lasikorjauksella. Jos paremman silmän näöntarkkuus on parempi kuin 0,5, huonomman silmän leikkauskriteerinä on kaihin vuoksi heikentynyt näöntarkkuus 0,3 tai huonompi. Edellä mainituista näöntarkkuusrajoista voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä poiketa.

Päivitetyssä Käypä hoito -suosituksessa annetaan lisäksi ohjeita muun muassa kaihileikkauksen esitutkimuksista, leikkauksen aikaisesta anestesiasta, infektioprofylaksiasta, leikkauksen suorittamisesta ja tekomykiön valinnasta. Kaihileikkauksen jälkeen suositellaan steroidi- tai NSAID-silmätippojen tai molempien yhdessä käyttöä leikkauksen jälkeisen inflammaation hoidossa. Työryhmä suosittelee myös silmälääkärin suorittamaa jälkitarkastusta noin kuukausi leikkauksen jälkeen leikkauksen jälkeisten komplikaatioiden ja muiden hoitoa vaativien silmäsairauksien poissulkemiseksi.

Lue päivitetty Käypä hoito -suositus kokonaan »