Molekyylilääketieteen huippututkija palkittiin

Lääkäriseura Duodecim on myöntänyt Suomen merkittävimpiin lääketieteellisiin tunnustuksiin kuuluvan Äyräpää-palkinnon molekyylilääketieteen huippututkijalle, professori Olli Kallioniemelle.

Kallioniemi tunnetaan molekulaarisen täsmälääketieteen uranuurtajana, joka on tutkimusryhmiensä kanssa luonut menetelmiä molekyylitiedon hyödyntämiseksi sairauksien diagnostiikassa ja hoidossa. Hän on myös suomalaisen lääketieteen tutkimuksen rakenteiden sekä lääketieteellisen teknologian kehittäjä. Palkinto luovutetaan Lääkäri 2019 -tapahtuman avajaisissa.

– Professori Kallioniemen panos suomalaisen lääketieteen tutkimuksen infrastruktuurin sekä lääketieteellisen teknologian rakentamisessa ja kehittämisessä on mittavuudessaan vertaansa vailla. Hän on järjestelmällisesti kehittänyt ja kansainvälistänyt tutkijakoulutusta, organisoinut menestyksekkäästi tutkimuksen infrastruktuuria, rakentanut biopankkitoimintaa, kehittänyt ohjelmia, joilla monialaisesti silloitetaan molekyylilääketiedettä kliiniseen käytäntöön, kertoo palkinnon valinnasta päättäneen valiokunnan puheenjohtaja Leo Niskanen.

Perustajana ja johtajana eri tutkimuskeskuksissa
Kallioniemi toimii tällä hetkellä professorina Karoliinisessa Instituutissa ja johtajana bioalan kansallisessa laboratoriossa SciLifeLabissa (Science for Life Laboratory). Vuosina 2007-2015 hän toimi Suomen molekyylilääketieteen instituutin FIMM:n (the Institute for Molecular Medicine Finland) ensimmäisenä johtajana. FIMM:n toiminta keskittyy sairauksien molekyylitason mekanismien selvittämiseen genetiikan ja lääketieteellisen systeemibiologian menetelmin. Helsingin yliopiston professorina hän toimi vuosina 2007–2015 ja akatemiaprofessorina vuosina 2004–2008.

Lääkäriksi Kallioniemi valmistui vuonna 1985, väitteli 1988 ja valmistui kliinisen kemian erikoislääkäriksi vuonna 1991 Tampereen yliopistosta. Väitöksen jälkeen hän jatkoi tutkimustyötä Kalifornian yliopistossa San Franciscossa vuosina 1990–1992. Kallioniemi on ollut perustamassa ja johtanut NIH:n Kansallisen genomitutkimuskeskuksen (National Human Genome Research Institute) translationaalista syöpägenomiyksikköä Marylandissa vuosina 1995–2002 sekä Turun yliopiston ja VTT:n yhteistä lääketieteellisen bioteknologian yksikköä vuosina 2002–2008.

Täsmähoidon uranuurtaja
Kallioniemen tutkimus kohdistuu tällä hetkellä syöpäpotilaiden yksilöllisen hoidon kehittämiseen käyttäen hyväksi molekyyliprofilointia ja bioinformatiikkaa sekä kehittäen uusia menetelmiä syöpäsolujen lääkeherkkyyden määrittämiseksi. Hän tekee translationaalista tutkimusta, jolla pyritään syöpäpotilaiden yksilölliseen hoitoon, olemassaolevien lääkkeiden uusien hoitoindikaatioiden löytämiseen sekä uusien lääkkeiden nopeaan käyttöönottoon. Kallioniemen aiempi tieteellinen tuotanto on johtanut uusien diagnostisten menetelmien käyttöönottoon sekä uusien indikaatioiden löytymiseen syöpälääkkeille. Huippututkijana Kallioniemi on siten korostanut tutkimuksen viemistä käytäntöön.

Kallioniemen kansainvälistä arvostusta kuvaavat jäsenyydet EMBOssa, Suomen Tiedeakatemiassa, European Academy of Cancer Sciencessä sekä valittuna jäsenenä Nobel-toimikunnassa Tukholmassa, jossa hän on mukana päättämässä lääketieteen ja fysiologian Nobel-palkinnon saajasta.

– Koen palkinnon suurena huomion- ja kunnianosoituksena tutkimustyölleni. Kunnia kuuluu myös lukuisille tutkimusryhmäni jäsenille 1990-luvulta alkaen Suomessa ja ulkomailla. Arvostan myös sitä, että asiantuntijalautakunta palkitsi tutkijan, joka on kehittänyt syövän yksilöllistä hoitoa ja tehnyt teknologista kehitystyötä, Kallioniemi sanoo.

Matti Äyräpää kuului Duodecim-seuran alkuvuosien kantaviin voimiin. Hänen nimeään kantava palkinto jaetaan vuosittain tammikuussa Helsingissä järjestettävien Lääkäripäivien avajaisissa, jolloin palkinnon saaja pitää Matti Äyräpää ‑luennon. Palkitun valitsee valiokunta, jonka puheenjohtajana toimii Duodecim-seuran hallituksen puheenjohtaja ja johon lisäksi kuuluu Duodecimin, Finska Läkaresällskapetin ja Suomen jokaisen lääketieteellisen tiedekunnan nimeämät edustajat. Luento julkaistaan Aikakauskirja Duodecimissa.

Matti Äyräpään luento Lääkäri 2019 -tapahtuman avajaisissa 9.1.2019 klo 17 Messukeskuksen isossa salissa 101. Tervetuloa kuulemaan!