Ajankohtaiset

Fimean Lääke75+ osaksi Duodecim lääketietokantaa

Fimean Lääke75+ on nyt osa Duodecim lääketietokannan Vanhus ja lääke -sovellusta, jossa esitetään myös annostusohjeet kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa ja lääkeaineiden olennaisimmat haittariskit iäkkäillä.

Lääke75+ on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylläpitämä tietokanta, jonka tarkoituksena on tukea 75 vuotta täyttäneiden lääkehoitoa koskevaa kliinistä päätöksentekoa ja parantaa lääkitysturvallisuutta perusterveydenhuollossa. Tietokannassa luokitellaan lähes 500 lääkeainetta tai niiden yhdistelmää neljään luokkaan vanhuksille soveltuvuuden mukaan. Se sisältää lyhyet kuvaukset vaikutuksista, annostelusta sekä tyypillisimmistä haitta- ja yhteisvaikutuksista. Lääkeaineen nimi esitetään latinaksi.

Terveysportin Duodecim lääketietokannan Vanhus ja lääke -sovelluksessa on lisäksi ohjeet munuaisten vajaatoimintaa sairastavalla potilaalla lääkkeen annosmuutoksesta tai annosvälimuutoksesta (lähdetieto renbase). Lisäksi esitetään lääkeaineiden oleellisimmat haittariskit iäkkäille eli antikolinergisyys, ortostatismi, sedaatio ja serotonergisyys (lähdetieto riskbase). Muutamilla lääkeryhmillä (mm. bentsodiatsepiinit, opioidit, psyyken lääkkeet, suolta stimuloivat laksatiivit) on myös maininnat erityisesti iäkkäillä huomioitavista seikoista.

Vanhus ja lääke -sovellus löytyy Duodecim lääketietokannan vasemmasta reunasta Huomioitavaa-otsikon alta, kun on ensin valittu tarkasteltava lääke aktiiviseksi.

Siirry Duodecim lääketietokantaan >