Ajankohtaiset

Osaatko vastata suvun sairastumisriskejä koskeviin kysymyksiin?

Potilaiden esittämät periytyvyyteen liittyvät kysymykset ovat yleisiä. Kysymykset voivat liittyä huoleen omasta tai läheisen riskistä sairastua suvussa ilmenevään sairauteen.

Oppiportin Tavallisten tautien genetiikkaa -uutuuskurssilla käydään läpi yleisten tautien geenitaustaa. Tavallisten eli monitekijäisten tautien syntyyn vaikuttavat useat eri puolilla perimää olevat geenien mutaatiot tai variantit, elintavat ja ympäristötekijät. Kurssilla pohditaan, miten tätä tietoa voisi käyttää hyväksi potilaiden sairastumisriskin arvioinnissa ja terveyden edistämisessä. Kurssin suoritettuasi osaat vastata usein toistuviin suvun sairastumisriskejä koskeviin kysymyksiin.

Koulutuksen asiantuntijoina ovat toimineet dosentti, tutkimusprofessori Helena Kääriäinen sekä LKT Katja Aktan-Collan, joka on psykososiaalisen genetiikan tutkija.

Siirry koulutukseen >