Ajankohtaiset

Vuoden yleislääkäriksi terveyskeskuslääkäri, Käypä hoito -toimittaja LT Ilona Mikkola

Suomen yleislääkärit GPF ry antoi vuosittain jaettavan Vuoden yleislääkäri -tunnustuksen terveyskeskuslääkäri, LT Ilona Mikkolalle. Mikkola työskentelee lääkärin toimensa ohella Käypä hoito -toimittajana.

”Olen nöyrän kiitollinen saamastani huomionosoituksesta ja näen sen samalla tunnustuksena kaikkia sellaisia terveyskeskuslääkäreitä kohtaan, jotka intensiivisestä potilas- tai hallintotyöstään huolimatta jaksavat ajoittain pysähtyä miettimään oman työnsä kehittämistä”, Ilona Mikkola pohtii.

Ilona Mikkola on 40-vuotias rovaniemeläinen yleislääketieteen erikoislääkäri, joka työskentelee Rovaniemen terveyskeskuksessa ja lisäksi Duodecimin Käypä hoito -toimittajana. Mikkola aloitti työskentelyn Käypä hoito -toimituksessa kuluvan vuoden elokuussa ja hän on tuonut tärkeää yleislääkärin osaamista ja näkökulmaa toimituksen työhön.

Mikkola toimii myös koulutuksen aluekoordinaattorina Lapissa ja terveyskeskuksen koulutuksen vastuulääkärinä huolehtien opiskelijoiden, vastavalmistuneiden ja erikoistuvien koulutuksen toteutumisesta. Rovaniemen terveyskeskuksen laatuvastaavana hän kannustaa työyhteisön jäseniä mukaan työn kehittämiseen.


Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää Käyvän hoidon sivuilta »