Ajankohtaiset

Duodecimin kirjakevät: tietokirja älylaitteiden käytön vaikutuksista lapsiin ja nuoriin sekä oppikirjoja ja itsehoito-oppaita

Kustannus Oy Duodecimin keväällä 2019 ilmestyvät kirjat tarjoavat tietoa lasten ja nuorten älylaitteiden käytön vaikutuksista, itsehoitoapua bulimiaan sekä keinoja päästä onnellisuuden lähteille.  Tutkittua tietoa eri sairauksista ja niiden hoidosta on koottu teoksiin, jotka käsittelevät epävakaata persoonallisuutta, diabetesta, muistisairaan hoitoa sekä allergisia sairauksia ja astmaa. Uutuuskirjoina keväällä ilmestyvät myös kirjat vakuutusratkaisuista potilaan tukena, yleissairaalapsykiatriasta ja ympäristöterveydestä.

Kustannus Oy Duodecimin syksyn kirjauutuudet sisältävät tieteellisesti luotettavaa terveystietoa ja näkökulmia lääketieteellisiin aiheisiin. Mukana on tietokirjoja ja itsehoito-oppaita kaikille terveydestään kiinnostuneille sekä terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuja oppi- ja käsikirjoja.

Apua lasten älylaitteiden käytön hallintaan, bulimiaan ja onnellisuuden tavoitteluun

Silja Kosola, Mona Moisala ja Päivi Ruokoniemi (toim.) ovat tarttuneet useita vanhempia askarruttaviin kysymyksiin lasten ja nuorten älylaitteiden käytöstä teoksessaan Lapset, nuoret ja älylaitteet – taiten tasapainoon. Kirja poistaa turhia epäluuloja ja huolia ja opastaa reagoimaan johdonmukaisesti silloin, kun tilanne sitä vaatii. Kirjassa käsitellään älylaitteiden vaikutuksia aivojen kehitykseen, vuorovaikutukseen ja vapaa-ajanviettotapoihin ja siinä esitellään vinkkejä, kuinka älylaitteita kannattaa lähestyä oppimisen, unen ja fyysisen terveyden näkökulmista.

Jouni Luukkalan Osaksi onnellisuudesta -kirja käsittelee onnellisuuden määritelmiä ja lähteitä sekä esteitä ja keinoja onnellisuuden saavuttamiseksi. Onnellisuuteen voi vaikuttaa omilla valinnoillaan, jotka kumpuavat omista ydinarvoista ja itsensä toteuttamisesta. Onnellisuus on mielihyvän tunteita ja merkityksellisyyden kokemista. Parasta onnellisuutta on muiden auttaminen omat rajat tuntien.

Suuri osa suomalaisista kamppailee liikapainon ja syömisen hallinnan ongelmien kanssa. Katarina Meskanen, Jaana Suokas, Eero-Matti Koivisto ja Jan-Henry Stenberg tarjoavat Irti bulimiasta -kirjassa keinoja saada ahminta hallintaan omin voimin. Opas pohjautuu HUS Mielenterveystalon kehittämään nettiterapiaan ja sisältää erilaisia harjoituksia ja tehtäviä, joiden avulla syömisen voi saada elämässään sille paikalle, johon se kuuluu.


Uusinta tietoa allergioista ja astmasta, diabeteksesta, muistisairaan hoidosta ja epävakaasta persoonallisuudesta

Nykytiedon valossa epävakaan persoonallisuushäiriön ennuste on paljon valoisampi kuin aiemmin luultiin: kymmenen vuoden seurannassa 80 % toipuu.  Epävakaa persoonallisuus – opas hyvään hoitoon on uusi, selkeästi hoitoa ohjaava teos, jossa käsitellään myös epävakauden epidemiologiaa, syntyä, genetiikkaa, biologiaa ja biologisia hoitoja. Pääpaino on terapeuttisen hoidon ohjaamisessa. Kirjan ovat kirjoittaneet Maaria Koivisto, Jyrki Korkeila, Jan-Henry Stenberg ja Tero Taiminen.

Allergisten sairauksien mekanismeja, diagnostiikka ja hoitoa käsitellään kattavasti Mika Mäkelän, Ilkka Harviman, Paula Kaupin, Johannes Savolaisen ja Pia Rallin toimittamassa Allergiset sairaudet ja astma -kirjassa. Kirjassa on tietoa myös lasten astmasta ja ruokayliherkkyyksistä.

Pirjo Ilanne-Parikan, Leo Niskasen, Tapani Rönnemaan ja Marja-Terttu Sahan toimittama Diabetes-kirja on hoidon tueksi laadittu oppi- ja käsikirja, jonka sisältö kattaa hoidon eri osa-alueet sekä tyypin 1, että tyypin 2 diabeteksen osalta. Kirjan yhdeksännen painoksen sisältö on tarkistettu ja ajantasaistettu kauttaaltaan uusimpien suositusten ja hoitokäytäntöjen mukaiseksi. Hoidon tavoitteena on oireettomuus sekä sujuva arki ilman rajoituksia ja siinä korostuvat yksilöllisyys, aktiivisuus ja kokonaisvaltaisuus.

Muistisairaan hoito on Merja Hallikaisen, Annikka Immosen, Pirkko Pihlakarin ja Riitta Mönkäreen toimittama teos muistisairaan hyvästä hoidosta, jossa korostuu toimintakykyä tukeva aktiivinen arki. Kirjassa käsitellään käyttäytymisen muutoksia, muistisairaan kohtaamista ja ohjausta, lääkehoitoa, kipua, ravitsemusta, unta ja vuorokausirytmiä.

Kootusti potilaan vakuutusratkaisuista, ympäristöterveydestä ja yleissairaalapsykiatriasta

Teemu Takalan, Timo Aron, Maija Haanpään, Mikael Hedenborgin, Jukka Kivekkään ja Janne Leinosen toimittama Vakuutusratkaisut potilaan tukena -kirja korostaa hoitavan lääkärin näkökulmaa ja antaa vastauksia, mitä pitää huomioida, kun työkyvyttömyys pitkittyy tai sattuu työtapaturma. Kysymyksiä havainnollistetaan käytännön esimerkkien kautta.

Mitkä ovat ympäristötekijöiden vaikutukset terveydelle? Perustiedot löytyvät Ympäristöterveys-kirjasta, jonka ovat kirjoittaneet Helena Mussalo-Rauhamaa, Juha Pekkanen, Jouko Tuomisto ja Heikki Vuorinen. Kirjassa käsitellään terveysvaarojen arviointia ja kuvataan ne tekijät, jotka ovat merkityksellisiä ihmisyhteisöjen rakentamisessa terveellisellä ja kestävällä tavalla.

Kaikki terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat tilanteisiin, joissa tarvitaan yleissairaalapsykiatrisia taitoja. Mielen sairauksien lisäksi myös somaattiset sairaudet aiheuttavat hätää ja ahdistusta. Tuula Pesosen, Veikko Aalbergin, Antero Leppävuoren, Sami Räsäsen ja Liisa Viheriälän Yleissairaalapsykiatria on ensimmäinen suomalainen oppi- ja käsikirja aiheesta. Teoksessa käsitellään psyykkisten häiriöiden merkitystä somaattisten sairauksien yhteydessä, hoitomyöntyvyyttä, hoitotahtoa, hoidon eettisiä periaatteita, kulttuurisia tekijöitä ja suuronnettomuustyötä.

Tutustu kevään kirjojen tuoteluetteloon.