Ajankohtaiset

Oppiportin laitekoulutuksilla varmistetaan laiteosaaminen ja tuetaan potilasturvallisuutta

Potilasturvallisuus on keskeinen osa laadukasta terveydenhuoltoa, ja laiteturvallisuus on osa potilasturvallisuutta. Laiteosaaminen kuuluu terveydenhuollon työntekijöiden perustaitoihin.

Oppiportissa julkaistavien laitekoulutusten tavoitteena on varmistaa terveydenhuollon ammattilaisten lääkinnällisten laitteiden osaaminen ja parantaa potilasturvallisuutta. Koulutukset luovat pohjan terveydenhuollon laitteiden yleisten käyttöperiaatteiden ymmärtämiselle ja toimintatapojen oppimiselle. Koulutukset on tuotettu keskussairaaloiden ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä. Niiden sisällöt on suunniteltu moniammatillisten asiantuntijatyöryhmien toimesta.

Oppiportin laitekoulutukset sisältävät laite- tai laiteryhmäkohtaisen itsenäisesti opiskeltavan aineiston sekä verkkotentin. Lisäksi laiteajokorttiin kuuluu työpaikalla annettava näyttö. Itsenäinen verkko-opiskelu tukee ja täydentää työpaikalla annettavaa käytännön ohjausta sekä työssäoppimista. Verkkokoulutus ei korvaa laitekohtaisiin ohjeisiin perehtymistä.

Verkkokoulutusaineisto on käytettävissä Duodecimin Oppiportissa (www.oppiportti.fi »).

Laitekoulutusten lisäksi Oppiportissa on julkaistu laaja potilasturvallisuuden koulutuskokonaisuus, joka sisältää yhdeksän verkkokurssia ja Potilasturvallisuuden perusteet -verkkokirjan. Yksi koulutuskokonaisuuden verkkokursseista käsittelee erityisesti laiteturvallisuutta.

Lisätietoja oppiportti@duodecim.fi

Siirry laitekoulutuksiin »
Siirry potilasturvallisuuskoulutuksiin »


Lue myös Defibrillaattorin käytön osaaminen varmistetaan Oppiportin laitekoulutuksilla »