Ajankohtaiset

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun Käypä hoito -suositus on päivitetty.

Komplisoitumattoman lieväoireisen ja keskivaikeista oireista kärsivän potilaan hoito aloitetaan perusterveydenhuollossa. Seuranta riittää, jos oireet eivät huononna elämänlaatua eikä komplikaatioita ole.

Kun lääkehoitoon päädytään, on se yleensä riittävä saamaan potilas vähäoireiseksi tai oireettomaksi. Uudempien lääkkeiden aloitus on syytä jättää erikoislääkärin harkintaan.

Höyläysleikkaus on vaikeiden tapausten hoidossa säilyttänyt tärkeän asemansa. Sen rinnalle ovat tulleet myös laserhoidot.

Lue koko Käypä hoito -suositus Eturauhasen hyvälaatuinen liikakasvu »