Ajankohtaiset

Ehdota Laimi Leideniuksen tunnustuspalkinnon saajaa 16.11. mennessä

Pohjoismaiden ensimmäisen lääketieteen naisprofessorin mukaan nimetty palkinto jaetaan joka toinen vuosi, seuraavan kerran helmikuussa 2019. Palkinnon arvo on 15 000 euroa.

Laimi Leideniuksen tunnustuspalkinto voidaan myöntää yhdelle tai useammalle seuran jäsenelle, joka on rohkeana edelläkävijänä edistänyt seuran tavoitteita lääkärien ammattitaidon kehittämisessä ja luotettavan tiedon jakamisessa, lisännyt työllään yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä tasoittanut tietä seuraajille.

Tee ehdotus tunnustuspalkinnon saajaksi 16.11.2018 mennessä (postileiman päivä). Ehdotuksen voi tehdä Duodecimin jäsen tai jäsenten muodostama ryhmä. Perustellut ehdotukset osoitetaan seuran hallitukselle ja lähetetään osoitteella Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Tiina Virasjoki, PL 713, 00101 Helsinki.

Tiedustelut:
Tiina Virasjoki, tiina.virasjoki@duodecim.fi