Tiede, käytäntö ja päätöksenteko -seminaari 21.11.2018

Miten tutkimustulokset viedään käytäntöön ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi läpinäkyvästi ja tehokkaasti?

Tieteen, käytännön ja päätöksenteon kohtaamista pohditaan Tieteiden talolla keskiviikkona 21.11. klo 10–14.30 seminaarissa, jonka järjestävät yhteistyössä  Tieteellisten seurain valtuuskunta TSV, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Tapio Oy.

Tutkimustulosten jalostaminen käytännön toiminnan ja yhteiskunnallisten päätösten perustaksi läpinäkyvällä ja tehokkaalla tavalla on periaate, jolla on laaja kannatus. Valtakunnan hallitus alleviivaa tutkimukseen perustuvaa tietoa päätöksenteon pohjana. Samansuuntaisia ovat myös Tieteellisten seurojen ja Tieteellisten Seurojen Valtuuskunnan (TSV) tavoitteet.

Eri tieteenalojen käyttämistä prosesseista ja mekanismeista ei ole selkeää yleiskuvaa, eikä myöskään eri alojen pyrkimyksistä tutkimuksen vaikuttavuuden parantamiseen.  Tuntemus toisten alojen parhaista käytännöistä tehostaa resurssien käyttöä tutkimus-käytäntö-päätöksenteko- akselilla kaikilla aloilla. Yhteistoiminta tutkimustulosten vaikuttavuuden parantamiseksi ja samalla tutkimusresurssien käytön tehostamiseksi on eri alojen kesken ollut varsin rajallista. Yhteistyöllä vahvistetaan vaikutusmahdollisuuksia.

Seminaarissa

  1. Avaamme eri alojen toimintamalleja tutkimustulosten viemisessä käytäntöön ja päätöksenteon perustaksi,
  2. Etsimme yhteisiä nimittäjiä ja pohdimme yhteistyön mahdollisuuksia toimialojen välillä,
  3. Mietimme vaikutusmahdollisuuksia kansalliseen tiedepolitiikkaan ja sen keinoihin edistää tieteelliseen näyttöön perustuvaa päätöksentekoa niin käytännössä kuin politiikassa.
  4. Rakennamme toimivaa alustaa tutkijoiden, suorittajien ja päättäjien väliselle vuoropuhelulle.

Ilmoittaudu seminaariin 15.11. saakka tästä » 
Lue lisää aiheesta pääsihteeri Matti Rautalahden blogista.


Ohjelma:

klo 10.00-10.30
Virittäytyminen – Tiede, tieto ja politiikka, Kari Raivio

klo 10.30-12.00
Käytäntöjä eri tieteenaloilla: polkuja tiedosta käytäntöön
– Lääketiede, Päivi Metsäniemi, YTHS
– Metsätiede, Anssi Niskanen, Suomen Metsäkeskus
– Kasvatustiede, Tiina Liimatainen, Järvenpään kaupunki
– Kommenttipuheenvuoro: Hyljeksiikö media tieteellistä näyttöä?  Reetta Kettunen, Suomen Tiedetoimittajain Liitto/TJNK

klo 12.00-13.00
Omakustanteinen lounas

klo 13.00-13.40
Vaikuttajien puheenvuorot
– Poliittisten päättäjien näkökulma tieteellisen tiedon käyttämiseen, Tuija Brax, Sydänliitto
– Käytännön päättäjän näkemys tutkimustulosten soveltamisesta, Markus Hirvonen, Juuan kunta

klo 13.50 – 14.30
Ohjattu loppukeskustelu, Kai Alhanen
– Mitä pitäisi tehdä seuraavaksi?
– Mitä tiedeyhteisöt voisivat yhdessä edistää?
– Loppukatsaus ja toimenpide-ehdotukset

Ilmoittaudu seminaariin 15.11. saakka tästä »


Lisätietoja: Matti Rautalahti, Lääkäriseura Duodecim (matti.rautalahti(at)duodecim.fi) ja Lea Ryynänen-Karjalainen, TSV (lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi