Ajankohtaiset

Akuuttihoidon tietokantoihin on lisätty uusi Myrkytysten hoito -opas

Terveysportin Akuuttihoidon tietokantoihin on kesän aikana lisätty uusi opas, Myrkytysten hoito. Opas auttaa terveydenhuollon ammattilaista tunnistamaan myrkytykset nopeasti ja antaa ohjeet tarvittavasta hoidosta ja seurannasta.

Oppaassa kuvataan myrkytyspotilaan yleiset hoitoperiaatteet sekä tavallisimpien myrkytysten tunnistamisen ja hoidon erityispiirteet. Harvinaisemmista myrkytyksistä on mukana taisteluaineet kloori-, fosgeeni-, hermo- ja sinappikaasu.

Yleisiin hoitoperiaatteisiin liittyen tarkastellaan imeytymisen estämistä, eliminaation nopeuttamista sekä lääkehoitoa. Erityisryhmistä lasten, raskaana olevien ja imettävien sekä ikääntyneiden myrkytyksistä on omat artikkelit. Omina kokonaisuuksinaan käsitellään alkoholi-, huumausaine-, lääke- ja kemikaalimyrkytyksiä sekä toksiset oireyhtymät. Lisäksi oppaassa on artikkelit kasvimyrkytysten hoitoperiaatteista ja merkittävimmistä sienimyrkytyksistä sekä kyyn pureman hoidosta.

Myrkytysten hoito -osio täydentyy syksyllä kansallisella antidoottirekisterillä. Se on osa kemiallisiin myrkytyksiin varautumista. Tähän liittyvää valtakunnallista toimintaa on koordinoinut HUS Myrkytystietokeskus vuodesta 2014 lähtien.

Voiko yksi tabletti olla lapselle vaarallinen?

Valtaosa pikkulasten myrkytyksistä on merkityksettömiä tai lieviä, koska yleensä pikkulapsi vain maistelee pienen määrän. On kuitenkin olemassa suuren riskin lääkkeitä, ja jo yksikin tabletti voi olla henkeä uhkaava 10 kg painavalle lapselle hoitamattomana. Tällaisia lääkkeitä ovat mm. kalsiumkanavan salpaajat, rytmihäiriölääkkeet, malarialääkkeet ja osa opioideista.

Osaatko hoitaa akuuttia säteilyvauriota?

Akuutin säteilyvaurion oireista, löydöksistä ja hoidosta kerrotaan oppaassa kattavasti. Säteilyonnettomuuden ajatellaan yleensä aiheutuvan ydinvoimalaonnettomuuden yhteydessä. Säteilylähteitä käytetään kuitenkin monissa muissakin työpaikoissa Suomessa. Näitä ovat mm. terveydenhuollon laitokset, teollisuuslaitokset ja pienehköissä yrityksissä laadunvarmistuksessa, esimerkiksi leipomoissa, virvoitusjuomatehtaissa ja pienpanimoissa. Ihminen ei aisti säteilyä, säteilyn vaikutus voi olla ulkoinen, jolloin syvyysvaikutus riippuu säteilyn laadusta, tai sisäinen, mikäli aine on hengitetty, nautittu suun kautta tai joutunut elimistöön ihon läpi tai haavojen kautta.

Lue lisää Terveysportista, Myrkytysten hoito -oppaasta >